Mikä on web-järjestelmä?

Web-järjestelmät ovat päätelaitteen selaimella käytettäviä ohjelmistoja, jotka siirretään internetin välityksellä käyttäjälle. Tietoliikenneyhteyksien, selaimien ja web-teknologioiden kehitys on tehnyt web-järjestelmien kehittämisestä entistä suositumpaa.

Perimmäinen tarkoitus web-järjestelmillä, kuten kaikilla muillakin tietojärjestelmillä, on tuottaa liiketoiminnallista arvoa. Arvoa voidaan tuottaa tehostamalla liiketoimintaprosesseja, esimerkiksi automatisoimalla toistettavaa työtä, sekä parantamalla asiakaskokemusta.

Web-järjestelmä voidaan jakaa karkeasti kahteen osaan:

  • ”Frontend” on varsinainen selaimessa ajettava ohjelmisto, joka sisältää järjestelmän käyttöliittymän sekä logiikan käyttäjän tuottaman datan lähettämisestä ja tallennetun datan vastaanottamisesta.
  • Taustajärjestelmä eli ”Backend” sisältää infrastruktuurin datan lähettämiseen, vastaanottamiseen sekä käsittelyyn. Taustajärjestelmä vastaa myös selainohjelmiston tarjoamisesta käyttäjälle.

Miksi järjestelmä kannattaa toteuttaa verkkoon?

Web-järjestelmissä on useita etuja esimerkiksi työpöytäsovelluksiin verrattuna.

  • Verkossa oleva järjestelmä on saavutettavissa ajasta ja paikasta riippumatta.
  • Järjestelmä skaalautuu kaikille nykyaikaisille päätelaitteille.
  • Web-järjestelmiin on mahdollista integroida myös muita järjestelmiä.
  • Järjestelmään on mahdollisuus toteuttaa asiakasrajapinta käyttämään suoraan samaa järjestelmää, jolloin tiedonsiirtoa voidaan tehostaa ja automatisoida.
  • Web-järjestelmien kehitys on nopeasyklistä ja se voidaan toteuttaa tarvittaessa pienellä tiimillä.
  • Asennettavalla web-järjestelmällä (PWA) on mahdollista toteuttaa entistä sujuvampi käyttökokemus ja offline-toiminnot.
  • Web-järjestelmät ovat suoraviivaisia ylläpitää, koska käytössä olevia ohjelmistoversioita on ainoastaan yksi.

Mikä on taustajärjestelmä?

Taustajärjestelmä on palvelimella suoritettava ohjelmisto, joka tarjoaa internetin ylitse palveluita tiedon siirtämiseen ja käsittelyyn. Taustajärjestelmä koostuu tietojen käsittelyyn käytettävästä ohjelmistosta ja tietokannasta, jonne tiedot tallennetaan. Kun dataa tallennetaan päätelaitteen sijasta pilveen, se on käytettävissä ajasta ja paikasta riippumatta. Pilveen tallennettu data on paremmassa turvassa kuin kovalevyllä, ja tietomäärät ovat helposti skaalattavissa ylöspäin.

Data tekee taustajärjestelmästä arvokkaan! Modernin taustajärjestelmän rajapintoja voidaan hyödyntää web-järjestelmän lisäksi myös muihin tarpeisiin, kuten data-analytiikkaan ja mobiili- sekä työpöytäsovelluksiin.

Kannattaako koodata oma järjestelmä vai käyttää valmista alustaa?

Ratkaisu on tietysti aina tapauskohtainen. Markkinoilla on tarjolla jopa ilmaiseksi käyttöön saatavia ohjelmistoalustoja, jotka on toteutettu palvelemaan yleisimpiä liiketoimintamalleja. Valintoja tehdessä kannattaakin tarkastella ensiksi omaa liiketoimintaprosessia.

Uniikki liiketoimintaprosessi vaatii uniikin järjestelmän! Jos haluat erottua ja luoda kilpailuetua uniikilla prosessilla tai asiakaskokemuksella, on alustaa todennäköisesti räätälöitävä. Jos muutokset ovat vähäisiä, on räätälöinti (ns. järjestelmän ”puukottaminen”) perusteltua ja taloudellisesti kannattavaa. Suurissa räätälöinneissä on useita ongelmia varsinkin, jos räätälöinnin toteuttaa joku muu kuin järjestelmän ylläpitäjä.

Uniikki liiketoimintaprosessi vaatii uniikin järjestelmän!

Jos kehittäjällä ei ole erittäin pitkää kokemusta kyseisestä järjestelmästä, räätälöintien kehittäminen on usein suhteessa tehottomampaa kuin uuden järjestelmän kehitys. Valmiit järjestelmät ovat usein erittäin laajoja kokonaisuuksia, joista ovat täysin perillä ainoastaan alustan ylläpitäjät.

Kun varsinaista järjestelmää ylläpitää muu kuin räätälöintien toteuttaja, alustaan tulevat päivitykset usein rikkovat toteutetut ominaisuudet. Tällöin ylläpitokustannukset syövät valmiin alustan käytöstä mahdollisesti saadut kustannussäästöt hyvin tehokkaasti.

Kun toteutat oman järjestelmän, et ole riippuvainen alustan ylläpitäjästä ja säästyt usealta ikävältä yllätykseltä. Omaan järjestelmään voit toteuttaa aidosti uniikkeja ominaisuuksia, joilla saat kilpailuetua toimialallasi.

Valmiin järjestelmäalustan räätälöinnin plussat ja miinukset

+ Järjestelmän käyttöönotto on kustannustehokasta, jos räätälöinnit ovat vähäisiä.

+ Suositut järjestelmät ovat yleensä laadukkaasti toteutettu.

 

– Ulkopuolinen ylläpitäjä saattaa rikkoa toteutetut räätälöinnit.

Suurten räätälöintien toteutus on tehotonta ja kallista.

– Valmista järjestelmää käytettäessä erottuminen kilpailijoista on haastavaa.

– Muiden järjestelmien integrointi valmiiseen alustaan voi olla erittäin vaikeaa.