Yritysten kehittämispalvelut

Varaudu tulevaisuuteen ja vauhdita yrityksesi kasvua ELY:n tukemilla analyysi- ja konsultointipäivillä.

Ota yhteyttä

Luo vahva pohja kasvulle

Kun tilannekuva on kirkas ja suunnitelmat selkeät, on helppoa mennä eteenpäin. Haasteena on investoida riittävästi aikaa ja ajatuksia kehittämiseen samalla, kun arjen tulipalot pitävät kiireisenä. Siksi kehittäminen onkin usein helpompaa, kun joku pysäyttää, jäsentää ja tuo ulkopuolista näkemystä pöytään: auttaa ajattelemaan ja piirtää kartan haluttuun tulevaisuuteen.

Yritysten kehittämispalvelut on ratkaisu kasvu- ja uudistumishaluisen pk-yrityksen tuskaan, joka syntyy, kun kehittämishalua on enemmän kuin aikaa tai irtorahaa. Kyse on ELY:n tukemasta asiantuntijapalvelusta, joka tarjoaa räätälöityä apua liiketoiminnan eri osa-alueilla.

Ota yhteyttä

Näihin tilanteisiin kehittämispalvelut sopivat

Liiketoimintaympäristön äkilliset muutokset koskettavat nyt lähes jokaista yritystä. Yritysten kehittämispalveluiden avulla yritys saa tukea tavanomaisten kasvun esteiden raivaamiseen sekä toimintakyvyn varmistamiseen ja tulevaisuuteen varautumiseen. Palvelu on erinomainen työkalu muun muassa seuraavissa tilanteissa:

 • Yrityksenne taloutta ja sen johtamista ei ole tähän mennessä tarkasteltu talousjohdon ammattilaisen silmin.
 • Tärkeimpiä liiketoiminnan mittareita ei ole määritelty, niitä ei seurata tai tietoa ei hyödynnetä päätöksenteossa.
 • Markkinoinnin toimenpiteiden vaikuttavuus on heikko tai siihen ei ole näkymää.
 • Markkinat ovat muuttuneet ja strategia on jäänyt päivittämättä.
 • Yrityksenne on kasvanut ja johtamisvastuuta on lavennettava ja/tai yrityksenne haluaa aloittaa hallitus- tai johtoryhmätyöskentelyn.
 • Haluatte parantaa asiakaskokemusta parantuneilla palveluilla ja rakentaa esimerkiksi uuden digitaalisen palvelun.

Kartoittamalla nykytilan ja suunnittelemalla seuraavat kehitysaskelmat turvaat liiketoiminnan jatkuvuutta. Näin kasvu rakentuu kestävälle pohjalle, ja tekeminen on johdonmukaista.

Ota yhteyttä

Yritysten kehittämispalveluiden hyödyt

euron merkki kämmenien välissä

Huippuosaajien ammattitaito on edullisesti saatavillasi.

Luot perusteellisen tilannekuvan ja suunnitelman kasvuun.

Näet, miten varsinainen kehitystyö saman kumppanin kanssa sujuisi.

Kehitä ja uudista eri osa-alueita

Yritysten kehittämispalvelut on suunnattu toimintansa vakiinnuttaneille pk-yrityksille, jotka haluavat kasvaa, uudistua ja kehittää liiketoimintaansa. Kyse on ELY:n tukemasta palvelusta, jonka avulla pk-yritys voi hankkia edullisesti räätälöityjä analyysi-, konsultointi- ja koulutuspalveluita. Palvelun tuottaa ELY:n valtuuttama asiantuntijaorganisaatio kuten Talentree. Usein asiakasyritys valitsee palvelua tarjoavan tahon ja konsultinkin itse.

Yleisin kehityspäivien hyödyntämisen muoto on konsultointi, jonka tuloksena yrityksellä on käsitys konkreettisista toimenpiteistä ja jatkosuositukset kehitystyölle. Konsultointi on jaettu viiteen osa-alueeseen:

Ota yhteyttä

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen

 • Talousjohtamisen käytäntöjen kehittäminen tasolle, joka tukee yrityksen kasvutavoitteita
 • Talouskonsultointi eri tilanteissa: omistajamuutoksien suunnittelussa, taloushallinnon sähköistämisessä tai kassakriisissä.
 • Nykytila-analyysi ja/tai markkina-analyysi
 • Strategiatyö ja muutoksessa tukeminen
 • Uusien palveluiden muotoilu ja nykyisten uudistaminen

Saat kokonaiskuvan yrityksesi tilanteesta ja johdonmukaisen suunnitelman seuraavista toimenpiteistä kohti kannattavaa ja hallittua kasvua, kansainvälistymistä tai uudistumista.

Tuottavuus ja digitalisointi

 • Liiketoiminnan avainlukujen määrittely ja datan keruun suunnitelma
 • Avainlukujen seurannan ja tiedolla johtamisen kehittäminen
 • Tuotanto- ja palveluprosessien tehokkuuden kehittäminen
 • Järjestelmien nykytilan auditointi ja liiketoimintariskien arviointi
 • Teknologian ja digitalisaation hyödyntäminen liiketoiminnan tukemiseksi
 • Laatuprosessien ja/tai vastuullisuuden kehittäminen

Luot toimenpidesuunnitelman liiketoiminnan tehostamiseksi ja turvaamiseksi sekä tiedolla johtamisen mahdollistamiseksi. Ideoit uusia toimintatapoja.

Markkinointi ja asiakkuudet

 • Yrityksen verkkonäkyvyyden ja mainonnan keinojen analysointi
 • Markkinoinnin vaikuttavuuden ja kustannustehokkuuden parantaminen
 • Markkinoinnin strateginen suunnittelu
 • Markkinointisuunnitelman laatiminen; sesonkiin valmistautuminen
 • Asiakkuudenhallinnan ja myyntijohtamisen kehittäminen

Konsultoinnin tuloksena organisaation ymmärrys digitaalisen markkinoinnin lainalaisuuksista ja keinoista kasvaa, ja markkinointia osataan ostaa tai tehdä jatkossa taitavammin.

Johtaminen ja henkilöstö

 • Esimiestyön ja hallitustyön kehittäminen
 • Johtoryhmäkonsultointi
 • HR-osaamisen kehittäminen
 • Työhyvinvoinnin kehittäminen

Saat tukea ja työkaluja yrityksen ja henkilöstön strategiseen johtamiseen. Kehität yrityksesi johtamisosaamista ja parannat samalla merkittävästi yrityksesi kasvukykyä.

Innovaatiot ja kaupallistaminen

 • Uuden tuotteen tai palvelun palvelumuotoilu
 • Nykyisen tuotteen tai palvelun uudistaminen nykytilanteeseen sopivammaksi
 • Digitaalisen liiketoiminnan kehittäminen
 • Innovaation kaupallistaminen ja markkinakelpoisuuden selvittäminen
 • Innovaation suojaamisen ja patentoinnin selvittäminen ja IPR-strategia

Saat selkeät suuntaviivat tuotteiden tai palveluiden kehittämiselle ja uudistumiselle. Samalla luot uutta kilpailukykyä ja parannat yrityksesi asiakastyytyväisyyttä.

Hakeminen on helppoa ja nopeaa

Yritysten kehittämispalveluiden hakeminen on helppoa. Haku on parhaillaan auki, ja päätökset tulevat noin viikossa. Hakemuksen jättäminen onnistuu jopa 10 minuutissa, kun kehittämistarve on selkeänä mielessä. Kun pallottelet ajatuksiasi kokeneen vastuuasiantuntijan kanssa, saat jäsenneltyä kehittämistarpeita ja määriteltyä osa-alueet, joihin haluat konsultointipäiviä käyttää. Asiantuntija osaa myös vinkata, kuinka monta päivää sinun kannattaa hakea.

Yritysten kehityspäivien hakeminen ja myöntäminen tapahtuvat Aluehallinnon sähköisessä asiointipalvelussa. Autamme sinua hakemisessa ja hoidamme raportoinnin puolestasi!

Ota yhteyttä

Huippuasiantuntijoiden apua edullisesti

Konsultointipäivät maksavat yritykselle 325 € per päivä, vain 25 % palvelun kokonaishinnasta. Tuettuja konsultointipäiviä myönnetään kerralla 2–5, ja yhteensä yritys voi saada korkeintaan 15 kehittämispäivää kolmen vuoden sisällä. Jos yrityksen nykytila tai kehittämisen painopiste on hukassa, voidaan konsultointi aloittaa analyysipäivällä, jonka hinta yritykselle on 260 €. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Analyysi- ja konsultointipalveluiden lisäksi on mahdollista hakea koulutusta johdolle ja avainhenkilöille. Koulutusohjelmat ovat kestoltaan 10 + 2 päivää, ja niiden omavastuuosuus on 1 590 €. Hintoihin lisätään arvonlisävero.

Kokemuksia palvelusta

Olemme hyödyntäneet konsultointipäiviä strategiatyön tukena. Keskustelemme mm. tuotteiden ja budjetin yhteensovittamisesta ja siitä, miten strategia siirretään toimenpiteiksi meidän arkeen. Vielä toistaiseksi ilman hallitusta toimivalle pienyritykselle sparrikumppani on erittäin tärkeä. Koen, että nyt asioista keskustellaan niiden oikeilla nimillä ja ymmärrän, miten saamme tuloksia aikaan. ELY on tehnyt hakemisen äärimmäisen helpoksi, ja mielestäni yritysten kannattaa tämä hyödyntää, jos kehittämisen halua on.

– Sari Hallikainen, toimitusjohtaja, Taustamarkkinat BGMT Oy

Homma eteni ELY:n osalta jouhevasti: soitin, että verkkokauppaa pitäisi kehittää kv-tasolle ja he yhdistivät minut Talentreen kanssa. Saimme ymmärrystä siitä, miten nykyaikainen verkkokauppa toimii ja miten mm. hakusanat ja Google Ads tulee huomioida. On mahtavaa tajuta, että on ihmisiä, jotka tekevät tätä työksensä, eikä yrittäjänä tarvitse stressata kaikesta. Jos olisin tiennyt, että systeemi on näin helppo ja kivuton, olisin hakenut aikaisemmin.

– Jenni Ahtiainen, yrittäjä, AIDesign Oy, DEAFMETAL®

Olemme hyödyntäneet tukea talouden ja hallinnon nykyaikaistamiseen sekä poikkeustilanteisiin varautumiseen. Ulkopuolinen asiantuntija tarjoaa varmistusta omille ajatuksille, ja osaa samalla kyseenalaistaa ja nostaa keskusteluun myös sellaista, mitä ei ole itse huomannut ajatella. Olen tykännyt sparraavasta otteesta ja saanut paljon apua: toimintamme ja talouspuolen työkalumme ovat nyt ajantasaisia, ja meillä on olemassa selkeä kehityssuunta. Itse hakeminen meni todella jouhevasti ja helposti.

– Sonja Monni, talous & hallinto, LK Porras Oy

Olemme hyödyntäneet Yritysten kehittämispalveluita yrityksemme mobiilisovelluksen suunnittelussa. Aloitimme sähköisten järjestelmiemme auditoinnilla, minkä jälkeen lähdimme kehittämään mobiilisovellusta asiakkaidemme tarpeisiin. Talentree tuntee laatu- ja tietoturvavaatimuksemme, ja yhteistyömme on kaikin puolin ollut aina vaivatonta ja laatu hyvää. Hyvän kumppanin kanssa kynnys uuden kehittämiseen on matala.

– Katja Papinniemi, tutkija, Labroc Oy

Lue myös, miten autoimme Iljan Isännöintikeskusta rekrytointihaasteiden ratkaisemisessa.

Me autamme sinua - ota yhteyttä!

 


Vesa Sarvi Talentree

Vesa Sarvi

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen
Tuottavuus ja digitalisointi

050 313 0024
vesa.sarvi@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Tomi Sarkkinen Talentree

Tomi Sarkkinen

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen
Tuottavuus ja digitalisointi

050 595 4498
tomi.sarkkinen@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Sampsa Wulff Talentree

Sampsa Wulff

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen
Innovaatioiden kaupallistaminen

050 366 0220
sampsa.wulff@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Heidi Eskelinen Talentree

Heidi Eskelinen

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen
Johtaminen ja henkilöstö

050 377 7892
heidi.eskelinen@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Laura Nykänen Talentree

Laura Nykänen

Kasvu, kansainvälistyminen ja uudistaminen

040 562 4532
laura.nykanen@talentree.fi

Tutustu


Antti Huuskonen Talentree

Antti Huuskonen

Tuottavuus ja digitalisointi
Johtaminen ja henkilöstö

050 374 8084
antti.huuskonen@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Jouni Halonen Talentree

Jouni Halonen

Johtaminen ja henkilöstö

0400 930 905
jouni.halonen@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Sampsa Daavitsainen

Markkinointi ja asiakkuudet

044 571 9903
sampsa.daavitsainen@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Eetu Huosianmaa Talentree

Eetu Huosianmaa

Markkinointi ja asiakkuudet

0442008887
eetu.huosianmaa@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku


Aatu Junttila Talentree

Aatu Junttila

Markkinointi ja asiakkuudet

044 989 7376
aatu.junttila@talentree.fi

Asiantuntijahaku


Olli Paavola Talentree

Olli Paavola

Johtaminen ja henkilöstö

050 587 7626
olli.paavola@talentree.fi

Tutustu
Asiantuntijahaku

Tutustu Talentreen asiantuntijoihin tarkemmin ELY:n Asiantuntijahaussa.

 

 

 

Lisää aiheeseen liittyvää:

TalentreePalvelutYritysten kehittämispalvelut
X