ToimistoLean.

Nauti sujuvasta työnteosta.

Ota yhteyttä

ToimistoLean tekee työarjesta sujuvaa ja tehokasta.  ToimistoLean on lean-ajatteluun nojaava tapa ottaa nykyaikaiset työkalut yrityksenne käyttöön. Lopputulos sujuvoittaa tiedon käsittelyä ja projektinhallintaa sekä sisäistä ja asiakkaan kanssa käytävää viestintää.

Digitalisoituvassa maailmassa uusia työkaluja tulee yritysten käyttöön jatkuvasti. Ihannetapauksessa käyttöönoton lähtökohtia ovat tietoturvallisuus ja käytettävyys. Työn sujuvuuden vuoksi halutaan tehostaa tietojen käsittelyä, viestintää ja dokumenttien hallintaa. Haasteeksi kuitenkin muodostuu uusien järjestelmien käyttöönotto. Lisää haasteita tuottavat järjestelmien soveltuvuus ja käytettävyys juuri yksittäisen yrityksen ja sen henkilöstön näkökulmasta.

Mitä itse vastaisit näihin kysymyksiin: Onko yrityksellänne oikeat, ajantasaiset työkalut? Osaatteko käyttää uusia järjestelmiä tavalla, joka tukee arkeanne?

Mitä hyötyä ToimistoLean tuo?

Tiedon käsittely on tehokasta

sparraus

Sisäinen viestintä on sujuvaa

taimi kasvaa kädellä

Työajan voi käyttää olennaiseen

Atk-säätö on hyvän työpäivän pahin vihollinen.

Modernit työkalut sujuvaan työntekoon

Varmista, että käytössänne on liiketoimintaa ja henkilöstön toimintamalleja tukeva työkalupakki, joka sujuvoittaa arkeanne. Tarjoamme yhdessä Tahdon kanssa palvelun, jossa Office 365 -alustalle rakennetaan tai optimoidaan ympäristö, joka pohjautuu aidosti teidän tarpeisiinne, ja jonka käyttöön teidät on valmennettu ihmislähtöisesti.

Työtapojen digitalisointi on muutos, joka voi helpottaa arkea merkittävästi. Olemme mukana varmistamassa, että henkilöstönne on muutoksen tasalla ja takana, jolloin lopputulos palvelee yrityskulttuurianne ja liiketoiminnallisia tavoitteitanne. Huolehdimme muutosjohtamisesta ja -valmennuksesta, joka osallistaa ja motivoi uusien taitojen haltuunottoon. Tahto toteuttaa teille räätälöidyn palveluympäristön ja tarjoaa asiantuntevan IT-tuen koko prosessin ajalle.

Uuden ympäristön suunnittelu voi tapahtua jo käytössä olevien Office 365 -työkalujen pohjalta. Tällöin tavoitteena on valjastaa järjestelmä palvelemaan yritystänne entistä paremmin ja valita saatavilla olevista lisätyökaluista liiketoimintanne kannalta ne oikeat. Näin vältätte päällekkäiset ja irralliset ohjelmat ja turhat lisenssimaksut.

Jos Office 365 on teille uusi ympäristö, työ aloitetaan puhtaalta pöydältä valitsemalla yrityksenne käyttöön sopivin kokonaisuus. Tavoitteena on järjestää dokumenttien käsittely ja hallinta, sisäinen viestintä ja projektinhallinta sekä tietoturva-asiat siten, että arjen rutiinit mahdollistavat sujuvan työnteon toimistolla ja etänä.

Molemmissa tapauksissa kokonaisuus rakentuu tarpeitanne ja toimintatapojanne kuunnellen.

Mikä ihmeen Office 365?

Office 365 on Microsoftin pilvipalvelu, joka tarjoaa työkaluja tehokkaaseen tietojenkäsittelyyn ja viestintään. Tunnetuimpia Office 365 -ohjelmia ovat Microsoft Word, Excel ja PowerPoint, joita voi pilvipalvelun avulla käyttää verkkoympäristössä. Pilvipalvelun avulla tiedostojen muokkaaminen, tallentaminen ja jakaminen on vaivatonta ja turvallista. Office 365 taipuu kuitenkin paljon muuhunkin.

Office 365 sisältää runsaasti vaihtoehtoja esimerkiksi sisäiseen ja ulkoiseen viestintään, projektinhallintaan ja liiketoiminnan tunnuslukujen seurantaan; näihin lukeutuvat mm. Teams, SharePoint ja Power BI. Office 365 vie toimiston nykyaikaan, tuo todennettavaa lisäarvoa työyhteisön arkeen ja mahdollistaa sujuvan etätyöskentelyn.

Miten palvelu etenee?

Yrityskohtainen tarvekartoitus

Aluksi kartoitamme yrityksenne liiketoiminnalliset tarpeet ja yksilölliset valmiudet uusien työkalujen käyttöönottoon. Selvittämällä liikeenjohdon ja henkilöstön näkemykset saamme käsityksen nykyisistä työkaluista, toimintatavoista ja motivaatiosta. Analysoimalla nykytilan ja tahtotilan yhdessä avainhenkilöiden kanssa luomme tiekartan seuraavista toimenpiteistä.

Office 365 -ympäristön räätälöinti

Kartoituksen perusteella räätälöimme juuri teidän yrityksellenne sopivan palvelukokonaisuuden. Rakennamme mm. intranet-alustan ja dokumenttikirjaston. Valitsemme käyttöönne sopivat työkalut ja autamme tunnistamaan niiden parhaat käyttötavat. Samalla on tilaisuus kehittää analytiikkaa ja tunnuslukujen seurantaa Power BI -työkalun avulla tai yhtenäistää tiimien ja yksiköiden toimintatapoja.

Office 365 -käyttöönottokoulutus

Koulutamme yrityksenne käyttämään ja hyödyntämään uutta ympäristöä tarkoituksenmukaisella tavalla. Käyttöönottovaiheeseen kuuluu yksilöllinen muutosvalmennus, joka huomioi yrityksenne erityispiirteet ja henkilöstön lähtötason. Valmennuksia voidaan toteuttaa esimiehille ja tiimeille tarpeen mukaan.

Onnistumisen varmistaminen

Tahto ja Talentree ovat käytettävissänne koko prosessin ajan. Varmistamme, että uuden ympäristön käyttöönotto ja jalkautus sujuvat jouhevasti. Lopuksi käymme yhdessä läpi prosessin onnistumisen ja varmistamme, että sovittuihin tavoitteisiin on päästy.

Miksi juuri Talentree?

  • Yritysten digitalisointi ja muutosvalmennus on ydinosaamistamme. Tietojärjestelmän käyttöönotto on 20 prosenttisesti teknologian omaksumista ja 80 prosenttisesti ihmisen toimintaan vaikuttamista.
  • Olemme läpikäyneet saman rumban yli 30 hengen organisaatiossamme, johon kuuluu useita tytäryhtiöitä.
  • Ymmärrämme ihmistä ja tiedämme, että on monia tapoja motivoitua muutoksen äärellä.
  • Office 365 -ympäristön analytiikkapalvelu Power BI on meille tuttu työkalu, jolla autamme asiakasyrityksiämme seuraamaan liiketoiminnan tunnuslukuja reaaliajassa.
  • Katsomme järjestelmän käyttöönottoa ihmisen ja liiketoiminnan näkökulmasta ja varmistamme, että uusi järjestelmä ja toimintavat palvelevat arvoa tuottavan työn lisääntymistä ja hukkatyön poistoa.

Miksi yhteistyössä Tahdon kanssa?

  • Tahto yhdistää rohkeasti lean-ajattelun ja digiloikan, jonka nykyaikaiset työkalut mahdollistavat.
  • Tahdolle on työtapojen tehostamisen lisäksi merkityksellistä se, että ihminen kokee onnistuvansa työssään. Heillä uskotaan, että hyvin toteutettu IT tarjoaa oman osansa työhyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitoon.
  • Tahto on huomannut, että projektien onnistumisen kannalta on olennaista huomioida henkilöstön valmius muutokseen ja se, että yrityksestä löytyy sisäinen projektinvetäjä ja yhteiset pelisäännöt. Yhdessä otamme kopin tästäkin näkökulmasta.

TalentreePalvelutToimistoLean
X