Tiedolla johtaminen.

Tuomme tiedon esiin tavalla, joka aidosti palvelee toimintaanne.

Ota yhteyttä

Tiedolla johtaminen edellyttää ymmärrettävää tietoa

Haluaisitko parantaa yrityksesi tuottavuutta ja varmistaa kykysi tehdä oikeaan tietoon pohjautuvia päätöksiä?

Niin mekin.

Olipa tarpeesi parantaa näkyvyyttä strategian toteutumiseen, kassavirtaan, myyntiin, markkinointiin, laatuun, tuottavuuteen tai asiakas- ja henkilöstötyytyväisyyteen, löydät meiltä ratkaisun. Palvelujamme ovat:

  • KPI-määrittely
  • Tekninen analyysi
  • Raportoinnin kehitys
  • Johdon työpöytä

Aloitamme yhteistyön KPI-määrittelyllä, jotta voimme tunnistaa tavoitteenne toteutumista parhaiten tukevat mittarit. Mikäli yrityksenne on suuri ja teillä on käytössä laaja kirjo eri järjestelmiä ja raportointia, tai hyödynnätte jo analytiikkaratkaisuja tiedolla johtamisen tukena, aloitamme yhteistyön laajemmalla analyysilla yrityksenne tilasta ja käyttämistänne BI-ratkaisuista. Näin varmistamme täydellisen ymmärryksen.

Tiedolla johtamisen ja analytiikan hyödyt:

reaaliaikainen-oikea-tieto

Ennustettavuus koneoppimisen avulla.

reaaliaikainen tieto

Läpinäkyvä seuranta kaikkeen dataa pohjautuen.

Jatkuva optimointi reaaliaikaisen datan kautta.

Moderni analytiikkatyökalu nostaa olennaisen esiin ja lisää hallinnan tunnetta.

KPI-määrittely

Ensin mietitään, mitä haluamme saada aikaan ja mitä mittaamme – mitkä ovat ne keskeiset suorituskykymittarit yrityksen tavoitteiden kannalta, joita seuraamalla päästään toiminnassa uudelle tasolle.

Autamme sinua määrittelemään liiketoimintasi tärkeimmät mittarit, joiden perusteella voit aloittaa liiketoiminnan johtamisen tiedolla. Valitsemme yhdessä yrityksen suorituskykymittareiksi liiketoiminnan tärkeimmät 3–5 arvoa, joita voidaan mitata ja jotka kuvaavat tavoitteiden toteutumista.

Nämä suorituskykymittarit (Key Performance Indicator eli KPI) kertovat yhdellä silmäyksellä liiketoiminnan nykytilanteen sekä liiketoiminnan trendit.Tämä vaihe on kriittinen, jotta lopputuloksessa, raportilla, pystytään esittämään haluttu tieto halutussa muodossa.

Tekninen analyysi

Lähdejärjestelmiä ja sisäisiä, avoimia, sekä julkisia tietolähteitä voi olla monia. Tämän vuoksi on tärkeää tietää, millaisten rajapintojen kautta ja missä muodossa tietoa haetaan. Tämä ohjaa arkkitehtuurin rakentamista; milloin kannattaa hyödyntää tietovarastoa, milloin data siirtyy suoraan analytiikkajärjestelmään, ja mitä tekniikoita hyödyntäen saadaan paras lopputulos. Samalla tutkimme datan laadun.

Raportoinnin kehitys

Alun määrittelyiden ja analyysien jälkeen keräämme tarvittavan datan lähdejärjestelmistä tai fyysisestä ympäristöstä IoT-ratkaisuidemme avulla, rakennamme tietomallin, keräämme ja muodostamme tietoaineistosta halutut KPI-mittarit, ja visualisoimme ne ymmärrettävään muotoon.​ Luomme raportointiin halutut näkymät organisaation eri tahoille ja suodatamme tiedon oikeaan muotoon sen tarvitsijan mukaan.

Eräs analytiikkatyökalun sovelluskohteista on tuotanto: tuotantomäärien seuranta, tuotannon rytmittäminen ja optimointi siten, että tuotantolinjan kapasiteetti hyödynnetään järkevimmin. Henkilöstölle analytiikkatyökalut tarjoavat automaattisesti päivittyvän näkymän tilausten, toimitusten ja tavoitteiden seurantaan sekä oman suoritustason arviointiin.

Johdon työpöytä

Johdon työpöytä on kehittämämme konsepti, missä olemme analysoineet ja tunnistaneet liiketoiminnan kannalta yleisimmät kriittiset mittarit, joiden avulla voimme varmistaa reaaliaikaisen läpinäkyvän tilannekuvan ja tätä kautta yrityksen menestymisen.

Johdon työpöydän kehittämisen taustalla on laaja kokemus ja kirjo rajapintoja eri lähdejärjestelmiin, mikä auttaa meitä laadukkaan raportoinnin toteuttamisessa.

Käyttämämme teknologiat:

Microsoft Azure, Amazon AWS, Microsoft Power BI, Qlik Sense

Johtamisjärjestelmät

Dokumentoitu johtamisjärjestelmä vahvistaa yrityksen toimintaedellytyksiä ja kilpailukykyä, sekä auttaa parantamaan tuottavuutta. Yhdistämällä laatu-, ympäristö- ja henkilöstöjohtamisjärjestelmä sekä analytiikka, saadaan suorituskyvyn mittaaminen sekä jatkuva parantaminen reaaliaikaiseksi ja läpinäkyväksi.

Voimme myös kehittää laatu-, ympäristö- sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän sertifiointivalmiiksi laatujärjestelmän vaatimukset esittävän ISO 9001 -standardin mukaan, ympäristöjärjestelmän vaatimukset esittävän ISO 14001 -standardin mukaan sekä työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmän vaatimukset esittävän ISO 45001 -standardin mukaan.

Tuottavuuden kehitys lean-filosofian mukaan

Vakioidut prosessit ja mittaaminen ovat avaintekijöitä myös tuottavuuden parantamisessa ja hukan poistamisessa. Lean-filosofian mukaisella kehitystyöllä pääsemme käsiksi organisaatiosi arvoa tuottavaan työhön ja tunnistamme toiminnan kannattavuutta heikentävät pullonkaulat. Käytämme toiminnan analysoinnissa hyväksi etenkin IoT- ja analytiikkaratkaisuja, jolloin saamme läpinäkyvän ja todellisen kuvan yrityksen prosessien tilasta.

Miksi valita analytiikan kehittämisen kumppaniksi juuri Talentree?

  • Olemme liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia: lähtökohtamme on aina asiakkaan liiketoiminnan kasvu ja kehitys.
  • Työmme perustuu useilla eri toimialoilla tehtyjen digihankkeiden ja johtamisjärjestelmäprojektien läpiviennistä​ saatuun vahvaan kokemukseen.
  • Vahvuutemme perustuvat teknologian, ihmisen ja liiketoiminnan vaatimusten oikeaan yhdistämiseen.
  • Hyödynnämme markkinoiden parhaita analytiikkatyökaluja Power BI:tä ja Qlik Senseä, jotka taipuvat niin isojen kuin pienempienkin yritysten tarpeisiin.
  • Teknologioiden kehittämisen ja hyödyntämisen kautta haluamme varmistaa liiketoiminnallisten tavoitteiden saavuttamisen ja henkilöstön hyvinvoinnin.
  • Kehitämme analytiikkatyökaluja kanssanne ketterästi haluamaanne suuntaan. Usein edellinen askel auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia ja oivaltamaan analytiikan mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä.

Tutustu henkilöön

Jouni
Halonen

(Liiketoiminnan kehittämisen tradenomi), Business Consultant

Puhelin: 040 093 0905
Email: jouni.halonen@talentree.fi

TalentreePalvelutTiedolla johtaminen
X