Strateginen nykytila-analyysi.

Autamme luomaan kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja, joiden ansiosta huominen on aina parempi.

Ota yhteyttä

Strategia

Strategiatyö lähtee aina tosiasioiden tunnustamisesta. Ennen kuin kiirehdimme miettimään, mihin olemme matkalla, on selvitettävä, missä olemme nyt. Strateginen nykytila-analyysi kartoittaa tehokkaasti yrityksen nykytilan ja kehittämiskohteet. Samalla tunnistamme uusia mahdollisuuksia. Tämän jälkeen osaat resursoida kehitystoimenpiteet oikein – ja voit nukkua yösi hyvin.

Tulevaisuuteen suuntaava nykytila-analyysi:

Tunnistaa vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet

Asemoi yrityksen suhteessa kilpailijoihin

Auttaa määrittelemään strategiset kehitysprojektit

Sisäinen toimintaympäristö ennustaa yrityksesi tulevaa menestystä

Nykytila-analyysissa tarkastellaan yrityksen tämänhetkistä liiketoimintaa peilaten sitä yrityksesi strategiaan. Lopputuloksena on yhteenveto strategisen ja operatiivisen tason nykytilasta sekä visio suunnasta, johon halutaan edetä. Analyysin ja kirkastuneiden tavoitteiden perustella on helpompi ratkaista, mitä osa-alueita lähdetään kehittämään ja kuinka tämä on järkevintä toteuttaa.

Käytännössä kyse on siitä, miten vision ja nykyisen toimintaympäristön välinen matka kurotaan umpeen ja miten kehitysprojektit asetetaan tärkeysjärjestykseen. Ulkopuolisena asiantuntijana autamme tunnistamaan ja ratkaisemaan haasteita laajan kokemuksemme avulla. Saat rinnallesi luotettavan ja riippumattoman keskustelukumppanin.

Kyse on siitä, miten vision ja nykytilan välinen matka kurotaan umpeen.

Ulkoinen toimintaympäristö mittaa liiketoiminnan elinkelpoisuutta

Tietoisuus maailman tilasta auttaa kehittämään kestävää kilpailuetua. Elinvoimainen yritys elää ja hengittää ympäristönsä tahdissa ja tunnistaa, mitkä trendit venettä keikuttavat – ja missä kilpailijat menevät. Ulkoisen toimintaympäristön analyysi piirtää kuvan markkinasta, asiakkaista ja yrityksen asemasta suhteessa kilpailijoihinsa ja visioonsa.

Kilpailija-analyysin teossa hyödynnetään nykyaikaisia digityökaluja kuten verkkosivuauditia, joka pureutuu yritysten löydettävyyteen ja näkyvyyteen verkkoympäristössä. Samalla kasvaa ymmärrys ostokäyttäytymisen muutoksista ja tavoista kehittää yrityksen kilpailukykyä muuttuvassa markkinassa.

Mikä on seuraava askel analyysin jälkeen?

Ota yhteyttä

Olli
Paavola

(FM, eMBA), Varatoimitusjohtaja, Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutStrateginen nykytila-analyysi
X