Moderni strategiaprosessi.

Autamme luomaan kestäviä ja vastuullisia ratkaisuja, joiden ansiosta huominen on aina parempi.

Ota yhteyttä

Strategia

Yleisiä strategiatyön haasteita on taipumus ylisuunnitella ja alitoteuttaa. Strategia jää myös aika usein  ylimmän johdon harjoitukseksi ja siten etäiseksi muulle organisaatiolle.

Tarjoamamme strategiaprosessi koostuu neljästä osa-alueesta: ymmärrys, näkemys, valinnat ja toteutus. Näiden vaiheiden kautta varmistamme, että prosessissa riittää puhtia vielä siinäkin vaiheessa, kun isot valinnat tulee kytkeä arkeen: miten toimintamme muuttuu jo huomenna. Kun prosessi viedään läpi koko henkilöstön osallistuminen varmistaen, on suunnittelun ja toteutuksen nivelvaihe luonteva ja kitkaton, sillä jokainen mukana ollut kokee jo valmiiksi suunnitelman omakseen.

Tulevaisuuteen suuntaava strategiaprosessi:

Tunnistaa vahvuudet, heikkoudet ja mahdollisuudet

Asemoi yrityksen suhteessa kilpailijoihin

Auttaa määrittelemään strategiset kehitysprojektit

Ymmärrys: missä olemme nyt?

Mikä meitä draivaa? Mihin uskomme ja mistä emme tingi? Miksi menestymme niin kuin menestymme? Miksi asiakas X ostaa meiltä mutta asiakas Y ei? Miksi avainhenkilömme lähti? Mikä on tämän hetkisen liiketoimintamme ydin? Muun muassa tällaisten kysymysten kautta lähdemme pureutumaan siihen, mikä on juuri tämän hetken todellinen kilpailukykymme. Tarkoituksena on erilaisten analyysien ja pohdintojen kautta ottaa kantaa siihen, minkä olemassa olevan varaan voimme rakentaa tulevaisuuden strategian.

Näkemys: mihin maailma on menossa?

Miten toimintaympäristömme muuttuu, ennen kaikkea asiakastarpeen näkökulmasta? Millaiset yritykset luultavasti pärjäävät tulevaisuudessa? Minkä strategisten olettamusten varaan nojaamme strategiamme? Näkemys-vaihe auttaa meitä ymmärtämään, mihin meidän näkökulmastamme relevantti maailma on menossa ja minkälaisen aseman haluamme siinä ottaa. Toisin sanoen: mihin tulevaisuuden kilpailuun olemme yritystämme valmentamassa?

Valinnat: mitä päätämme tavoitella ja miten?

Mitä vaihtoehtoja meillä on? Ja mitä skenaarioita nämä vaihtoehdot tuottavat? Valinnan paikkoja on paljon, sillä selvää on se, että maailma muuttuu joka tapauksessa. Niin myös yrityksemme, halusimme sitä tai emme. Muutoksista toiset ovat kuitenkin kannaltamme olennaisempia kuin toiset. Mitä jos päättäisimme valita, minkä muutosten suhteen haluamme muuttua – ja minkä verran? Tämän vaiheen kautta saamme vastauksen kysymykseen, millä valinnoilla menestymme tulevaisuudessa.

Kyse on siitä, miten vision ja nykytilan välinen matka kurotaan umpeen.

Toteutus: miten varmistamme maaliin pääsyn?

Millaiseksi priorisoiduksi tekemiseksi ja projekteiksi tehdyt valinnat käytännössä muodostuvat? Millaisten rutiinien ja ohjausmekanismien kautta strategiaa toteutetaan? Haluammeko kytkeä palkitsemisen ja strategian toteuttamisen toisiinsa? Entä minkä toteutusvaiheen metodin valitsemme? Vaihtoehtojahan riittää: yksi vannoo Must-Win-Battlejen (MWB) nimiin, toisella luontevaa on käyttää Objectives and Key Results (OKR) -mallia. Ja kolmas puhuu kärkihankkeista. Autamme löytämään oikeat työkalut ja suuhun sopivat termit. Pääasia on varmistaa selkeä käsitys siitä, mikä on se systeeminen malli, jolla varmistamme strategian toteutuksen?

Tuemme onnistumistanne kokonaisvaltaisesti!

Lataa tästä strategiaopas!

Löydät oppaasta selkeän mallin strategiatyön toteuttamiseen ja runsaasti konkreettisia vinkkejä työsi tueksi.

Hidden

Tutustu henkilöön

Olli
Paavola

Varatoimitusjohtaja, partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

TalentreePalvelutModerni strategiaprosessi
X