Palvelumuotoilu.

Autamme rakentamaan aitoa lisäarvoa asiakkaalle.

Ota yhteyttä

Asiakaslähtöisyys on yritykselle elinehto

Asiakkaan ymmärtäminen on kilpailukyvyn ydin. Liiketoimintamuotoilu tarkoittaa yrityksen liiketoimintamallin muotoilua sellaiseksi, että se vastaa asiakkaiden tarpeita ja toimintaympäristön muutoksia. Käytössä ovat palvelumuotoilun menetelmät, joissa yhdistyvät asiakastarpeen syvällinen ymmärrys ja strateginen näkemys. Kun yhdistetään viimeisin tieto ihmisestä, teknologiasta ja arvoa tuottavasta liiketoiminnasta, yrityksen elinvoimaisuus vahvistuu ja osataan nähdä myös toimialaa mullistavat ratkaisut.

Palvelumuotoilun tavoitteet:

Alan paras asiakaskokemus

Toimialan vanhojen tapojen haastaminen

Elinvoimainen tulevaisuus

Yrityksen elinvoimaisuus on kiinni sen kyvystä tuottaa asiakkaalle arvoa.

Kasvuhaluisen yrityksen on ylläpidettävä muutoskykyään ja tarjottava erinomainen asiakaskokemus. Kasvun ajureina toimivat käyttäytymisen muutos ja kehittyvä teknologia, jotka mahdollistavat uusia ostamisen, kuluttamisen ja liiketoiminnan muotoja. Kun yhä useampi arvostaa ostamisen ja asioinnin helppoutta, on keskeistä tunnistaa ja rakentaa asiakasta mahdollisimman hyvin palveleva ratkaisumalli. Jos asiakas ei koe saavansa lisäarvoa, hän ei osta uudelleen. Liiketoiminnan muotoilu tarjoaa mahdollisuuden kehittää uudenlaista kilpailuetua ja saada merkittävästi uusia asiakkaita.

Jos asiakas ei koe saavansa lisäarvoa, hän ei osta uudelleen.

Palvelumuotoilu lisää kilpailukykyä muuttuvassa toimintaympäristössä

Palvelumuotoilu on keino tarttua mahdollisuuksiin. Taustalla voi olla heikko tai laskeva kannattavuus, pienentynyt markkinaosuus tai muu oireilu, joka osoittaa yrityksen kilpailuetujen murenevan. Liiketoiminnan tarkastelussa palvelumuotoilun menetelmin käytetään riittävästi aikaa toimintaympäristön analysointiin. Näin syntyy mahdollisimman suuri varmuus yrityksen nykytilasta ja asemasta kilpailukentässä.

Samalla kartoitetaan mahdollisuudet hyödyntää digitaalisia työkaluja ja ratkaisuja yrityksen elinvoimaisuuden lisäämiseksi ja/tai uusien liiketoimintamallien ja erinomaisen asiakaskokemuksen synnyttämiseksi. Lopuksi laaditaan strateginen suunnitelma, jonka turvin yritys rakentaa uudenlaista ja kestävää kilpailuetua.

Ota yhteyttä

Olli
Paavola

(FM, eMBA), Varatoimitusjohtaja, Business Consultant, Partneri

Puhelin: 050 587 7626
Email: olli.paavola@talentree.fi

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutPalvelumuotoilu
X