Palvelumuotoilu.

Autamme rakentamaan aitoa lisäarvoa asiakkaalle.

Ota yhteyttä

Liiketoimintalähtöistä palvelumuotoilua

Haluatko tuottaa asiakkaillesi mahdollisimman paljon arvoa ja samalla varmistaa, että omat liiketoiminnalliset tavoitteesi täyttyvät? Me haluamme täysin samaa.

Palvelumuotoilutöidemme tavoite on aina asiakkaidemme liiketoiminnallisten tavoitteiden rakentaminen ja saavuttaminen. Tämän tekemiseksi paneudumme erityisen huolellisesti kriittisten ongelmien tunnistamiseen ja loppukäyttäjän todellisten tarpeiden ratkaisemiseen – samalla pitäen ihmisen ja käyttäjän keskiössä.

Näin varmistamme, että ratkaisemme juuri oikeat ongelmat kullekin palvelun käyttäjäryhmälle siten, että tavoiteltu liiketoimintamalli toteutuu ja liiketoiminnalliset tavoitteet täyttyvät. Olemme pohjimmiltamme liiketoiminnan ja kasvun ammattilaisia, ja siksi palvelumuotoilutöissämme otamme aina kantaa liiketoimintamalliin ja ansaintalogiikkaan. Meille ei riitä, että palvelu on erinomainen loppukäyttäjälleen, sen pitää olla myös liiketoiminnallisesti kannattava ja kantava.

Palvelumuotoilun hyödyt:

Erinomainen asiakaskokemus

Oikean ongelman ratkaisu

Kannattava liiketoiminta

Jos asiakas ei koe saavansa lisäarvoa, hän ei osta uudelleen.

Mitä palvelumuotoilu on?

Palvelumuotoilu eroaa perinteisestä tuotekehityksestä. Kokosimme olennaiset erot alle:

Perinteinen tuotekehitys

Kyllä meillä on käsitys asiakkaista ja heidän ongelmistaan.

 • Kehitetään tuote tai palvelu olettaen, että tunnemme asiakkaamme ja asiakkaan ongelmat.
 • Kehittäminen toteutetaan yrityksen sisäisin resurssein.
 • Tuotetta kehitetään pitkälle ja se lanseerataan ”valmiina”.

Palvelumuotoilu

Haluamme tietää asiakkaan todellisen tarpeen ja ongelmat, joiden ratkaiseminen tuo eniten lisäarvoa loppuasiakkaalle ja toteuttaa yrityksemme liiketoiminnalliset tavoitteet.

 • Selvitetään tarkasti, keitä asiakkaamme ja muut relevantit sidosryhmämme ovat ja mitkä heidän ongelmistaan ovat ratkaisemisen arvoisia.
 • Kehitystyö toteutetaan yhdessä asiakkaan kanssa.
 • Kehitetään tuotetta ketterästi, ja kysytään asiakkaiden mielipidettä ennen valmista tuotetta.

Palvelumuotoilu säästää resursseja

Mikäli yritykselläsi on idea uudesta palvelusta tai vaikkapa liiketoiminta-alueesta, tai mikäli haluat tavoittaa uusia asiakaskohderyhmiä, on palvelumuotoilu teitä varten.

Palvelumuotoiluprojektin aluksi määritetään yrityksesi kaikki keskeiset sidosryhmät aiotun palvelun tai liiketoiminnan kannalta, minkä jälkeen pureudumme heidän ongelmiinsa. Priorisoituamme ongelmat rakennamme niihin ratkaisut ja laadimme palveluiden prosessikuvaukset.

Palvelumuotoiluun kuuluu olennaisena osana palautteen haku asiakkailta ja loppukäyttäjiltä. Tämä insight-vaihe voidaan toteuttaa esim. haastatteluilla, sähköisellä kyselyllä, fokusryhmänä tai vaikkapa etnografisena tutkimuksena. Prosessin lopputuloksena syntyy käsitys siitä, onko kehitetyllä palvelulla kaupallista potentiaalia.

Palvelumuotoilun hyödyt:

 1. Palvelut suunnitellaan käyttäjälähtöisesti ja asiakkaiden ostopolku huomioiden.
 2. Mahdollisten virheiden tai puutteiden havaitseminen alussa säästää huomattavasti resursseja.
 3. Palvelumuotoilun avulla opit, kuinka asiakkaasi kokevat yrityksesi ja voit entisestään parantaa asiakaskokemustasi.

Tuotteistaminen helpottaa myyntiä

Mikäli tuotteesi tai palvelusi on jo niin pitkällä, että tiedät sillä olevan markkinapotentiaalia ja tiedät ratkaisusi vastaavan asiakkaidesi oikeisiin ongelmiin, on seuraava askel tuotteistaminen.

Tuotteistamisprojektin aikana paketoimme palvelustasi tai tuotteestasi asiakkaille helposti ostettavan paketin, josta selviävät mm. palveluidesi tarkoitus, sisältö, laajuus, toimitusaika, hinta ja muut oleelliset ominaisuudet.

Tuotteistaminen eroaa palvelumuotoilusta siinä, että tuotteistusvaiheessa tiedämme jo, mitä asiakkaiden ongelmia olemme ratkomassa ja miten. Tuotteistus voidaan nähdä myös myyntimallin rakentamisena.

Tuotteistamisen hyödyt:

 1. Asiakkaidesi on helpompi ostaa: tuotteistaminen helpottaa myyntiäsi.
 2. Palvelu-/tuotevalikoimasi selkiytyy: tuotteistaminen vahvistaa ammatillista kuvaasi.
 3. Tuottavuutesi paranee: saat vapautettua aikaasi arvoa tuottamattomasta työstä sellaiseen työhön, josta voit lähettää asiakkaallesi laskun perään.

Prototypointi herättää palvelun henkiin

Mikäli palvelusi on digitaalinen, on suunnittelu suositeltavaa toteuttaa prototyyppien avulla. Prototypoinnin keskeiset termit ovat UI ja UX.

UI eli user interface viittaa sovelluksen ja tuotteen ulkonäköön ja visuaaliseen ilmeeseen. UX eli user experience tarkoittaa puolestaan käyttäjäkokemusta, joka koostuu mm. tuotteen helppokäyttöisyydestä, käyttäjän tarpeisiin vastaamisesta sekä käytön sujuvuudesta.

UX-/UI-prototyypit ovat parhaimmillaan valmiin sovelluksen näköisiä sekä interaktiivisia aivan kuin aito sovellus. Prototyyppien avulla saat selkeän kuvan siitä, millainen lopputuote olisi käyttää.

Prototypoinnin hyödyt:

 1. Sovelluskonseptin ja sen tuottaman arvon testaus ennen toteutusta: prototyyppejä voidaan testata yhdessä loppukäyttäjien kanssa, jolloin palautetta saadaan mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 2. UX-/UI-prototyyppien teko on ohjelmointiin verrattuna nopeaa: muutosten tekeminen prototyyppeihin maksaa murto-osan verrattuna vastaaviin muutoksiin kehitysvaiheessa.
 3. Saadaan tehtyä parempi tuote edullisemmin.

Miksi valita kumppaniksi Talentree?

 •  Vahvuutemme perustuvat teknologian, ihmisen ja liiketoiminnan vaatimusten yhdistämiseen
 • Osallistamme jokaiseen projektiimme laajasti eri alojen asiantuntijoita kuten palvelumuotoilijoita, strategiakonsultteja, UX/UI-osaajia, ohjelmistokehittäjiä, talousammattilaisia, jne.
 • Emme vain suunnittele palveluita vaan pystymme myös toteuttamaan ne esimerkiksi ideasta valmiiksi ohjelmistotuotteeksi.
 • Digimarkkinointitiimimme varmistaa, että asiakkaasi löytävät tuotteesi ja palvelusi ja myyntisi kasvaa.
 • Seisomme kaikkien töidemme takana, siksi uskallammekin antaa 30 päivän täyden tyytyväisyystakuun, jonka aikana asiakkaillamme on mahdollisuus irtisanoa palvelu.

Tutustu henkilöön

Sampsa
Wulff

Business Consultant

Puhelin: 050 366 0220
Email: sampsa.wulff@talentree.fi

TalentreePalvelutPalvelumuotoilu
X