KPI-mittareiden määrittely.

Teemme tärkeimmän tiedon näkyväksi – joka hetki.

Ota yhteyttä

KPI-mittarit kertovat liiketoiminnan tilan hetkessä

Tiedolla johtamisen ensimmäinen askel on tietää, mitä johdetaan. Autamme sinua määrittelemään liiketoimintasi tärkeimmät mittarit, joiden perusteella voit aloittaa liiketoiminnan johtamisen tiedolla. Valitsemme yhdessä yrityksen suorituskykymittareiksi liiketoiminnan tärkeimmät 3–5 arvoa, joita voidaan mitata ja jotka kuvaavat tavoitteiden toteutumista.  Nämä suorituskykymittarit (Key Performance Indicator eli KPI) kertovat yhdellä silmäyksellä liiketoiminnan nykytilanteen sekä liiketoiminnan trendit.

Nykyaikainen tapa käsitellä tärkeimpiä tietoja:

reaaliaikainen-responsiivinen

Reaaliaikainen ja responsiivinen

raportointi-havainnollinen

Helposti ymmärrettävä ja havainnollinen

automatisoitu-jaettavissa

Automatisoitu ja jaettavissa

Johdon työpöytä on aina ajan tasalla

KPI-mittarit tarjoavat johdolle suoria työkaluja. Johdon työpöytä kokoaa yhteen yrityksen tärkeimmät tunnusluvut ja kertoo yhdellä vilkaisulla, miten yrityksellä menee. Tiedot kerätään automaattisesti esimerkiksi öisin, jotta näkymäsi yrityksen tilaan on tuoreempi kuin aamun lehti.

Johtamisen työpöytään voidaan yhdistää tietoa useista eri järjestelmistä, jolloin sirpaleinen tieto jäsentyy eteesi yhtenäiseksi, havainnolliseksi kokonaisuudeksi. Johdon työpöydälle kerättävää tietoa on myös sujuva jakaa laajempaan käyttöön esimerkiksi rajatuin näkymin.

Johdon työpöytä kertoo yhdellä vilkaisulla, miten yritykselläsi menee.

Tieto kaikkien ulottuvilla

Nykyaikaisen analytiikkatyökalun avulla relevantti tieto on aina käytettävissänne siellä, missä sitä tarvitaan. Tietoa visualisoivat raportit ovat responsiivisia, ja niiden kautta on mahdollista porautua tietoon tilanne- ja käyttäjäkohtaisesti olennaisella tasolla, esimerkiksi hallituksessa, johtoryhmässä tai tiimipalavereissa. Aiemmin harvoin ja harvan saatavilla ollutta tietoa voidaan jakaa henkilöstölle esimerkiksi infonäyttöjen kautta viikko- tai päivätasolla.

Yrityksessä analytiikkaratkaisut vastaavat myös avoimuuden ja osallisuuden trendeihin. Tavoitteiden ja toteumien peilaaminen toisiinsa auttaa sekä johtoa että henkilöstöä hahmottamaan syy-seuraussuhteita ja lisää motivaation sekä merkityksellisyyden tunnetta. Samalla tiedolla johtamisen kulttuuri alkaa rakentua yrityksen kaikille tasoille.

Miksi valita KPI-määrittelyn kumppaniksi juuri Talentree?

  • Olemme liiketoiminnan kehittämisen ammattilaisia: lähtökohtamme on aina asiakkaan liiketoiminnan kasvu ja kehitys.
  • Teknologia on meille tehokas mahdollistaja. Ymmärrämme teknologiaa ja varmistamme, että se on käyttäjälähtöistä.
  • Perustamme kehitystyön tietoon ja dataan. Vain luotettavaan tietoon perustuva kehitys voi johtaa oikeisiin tuloksiin.
  • Yhdistämme teknologian, toimintatavat ja ihmiset. Ymmärrämme, miten tärkeää on huomioida ihmiset muutoksen mahdollistajina.
  • Hyödynnämme markkinoiden parhaita analytiikkatyökaluja Power BI:tä ja QlickSenseä, jotka taipuvat niin isojen kuin pienempienkin yritysten tarpeisiin.
  • Kehitämme analytiikkatyökaluja kanssanne ketterästi haluamaanne suuntaan. Usein edellinen askel auttaa näkemään uusia mahdollisuuksia ja oivaltamaan analytiikan mahdollisuudet toiminnan kehittämisessä.

Tutustu henkilöön

Janne
Vänttinen

Analytiikka ja tiedolla johtaminen

Puhelin: 040 766 5110
Email: janne.vanttinen@talentree.fi

TalentreePalvelutKPI-mittareiden määrittely
X