Järjestelmä-integraatiot.

Integraatioiden avulla poistetaan turhia työvaiheita, nopeutetaan prosesseja ja saadaan järjestelmät keskustelemaan keskenään.

Ota yhteyttä

Tiedonkulun harmonia

Liiketoiminnassa syntyy runsaasti tietoa, joka usein sijaitsee hajallaan useissa eri järjestelmissä. Järjestelmäintegraatio tarkoittaa näiden, eri tekniikoilla ja alustoilla toteutettujen järjestelmien ja ohjelmistojen liittämistä toisiinsa siten, että ne keskustelevat ja toimivat keskenään. Integraatio varmistaa tiedonkulun, vapauttaa resurssia ja kasvattaa kilpailukykyä. Olemme teknologiariippumaton toimija, joka lähtee liikkeelle liiketoiminnan tavoitteista ja käyttäjän tarpeista.

Järkevästi toteutetut järjestelmäintegraatiot

Vähentävät käsityötä ja siihen liittyviä riskejä

raportointi-havainnollinen

Tekevät toiminnasta mitattavaa ja skaalautuvaa

yrityksen arvo

Ovat kustannustehokas tapa käsitellä tietoa

Järjestelmäintegraatio säästää aikaa, rahaa ja hermoja

Automatisoitu tiedon kulku parantaa tiedon luotettavuutta ja jaettavuutta. Integraation myötä yhteen paikkaan syötetty on kaikkien järjestelmien käytettävissä, ja sitä voidaan tarkastella yhden ohjelman kautta. Tämä vähentää inhimillisten virheiden riskiä sekä helpottaa tiedon hakua ja hyödynnettävyyttä.

Kun raportointi ja viestintä eivät nojaa tietyn henkilön työpanokseen, käyttäjät pääsevät tietoon käsiksi itsenäisesti ja oikeaan aikaan. Kaiken kaikkiaan liiketoiminnan kannalta kriittisen tiedon sijaitseminen yhdessä paikassa tehostaa tekemistä ja parantaa lähtökohtaisesti sekä henkilöstön mielialaa että yrityksen kilpailukykyä.

Eroon järjestelmähimmelistä

Järjestelmäintegraation taustalla on usein tilanne, jossa yhdestä järjestelmästä puuttuvat tarvittavat ominaisuudet, jotka toinen järjestelmä tarjoaa. Kun hajallaan oleva, liiketoiminnan kannalta olennainen tieto halutaan helposti hyödynnettävään muotoon, päädytään integroimaan sinällään pätevät järjestelmät. Kun toiveena on yksittäinen, kaikki toiveet täyttyvä työkalu, voidaan yritykselle rakentaa räätälöity järjestelmä alusta alkaen. Kummassakin tapauksessa lopputuloksena on yksinkertaisempi ja yrityksen tarpeita palveleva järjestelmäarkkitehtuuri.

Sujuvaa tiedonkulkua käyttäjien välillä

Integraation tavoitteena voi olla siirtää tietoa saman koneen sisällä olevien komponenttien välillä tai mahdollistaa tiedonkulku laajasti useiden eri järjestelmien ja käyttäjien välillä. Tyypillisimpiä ovat toiminnanohjausjärjestelmän ja laskutusjärjestelmän integrointi. Asiakastietojärjestelmässä olevan tiedon yhdistäminen muihin yrityksen järjestelmiin sujuvoittaa myynnin johtoa ja parantaa asiakaspalvelua. Digitaalisten sovellusten kautta myös yhteydenpito eri sidosryhmien kanssa sujuu entistä luotettavammin ja nopeammin.

Käytännön toteutus

Liitämme yhteen eri järjestelmät API-rajapintojen ja webhookkien avulla. Voimme luoda älykkäitä synkronointitoimintoja eri järjestelmien välille ja tuoda lisäarvoa ja sujuvuutta toimintaanne. Esimerkiksi WordPress WOO-Commerce-verkkokaupan ja ERP- tai CRM-järjestelmän integraatiolla saadaan tuotetiedot ja varastot sekä asiakastilit automaattisesti ajan tasalle, ja verkkosivujen yhteystietolomakkeen integraatio CRM-järjestelmään nostaa leadin myyntiputkeen ilman sähköpostien selaamista ja käsityötä.

Voimmeko olla avuksi? Lähetä yhteydenottopyyntö


Lähettämällä viestin hyväksyt tietosuojaselosteen ja tietojen tallentamisen *

TalentreePalvelutJärjestelmä-integraatiot
X