HR-ammattilaisten valmennusohjelma.

Päivitä HR-osaamisesi tähän päivään!

Haluatko kasvaa ja kehittyä HR-ammattilaisena?

Tasokas ja vuorovaikutteinen HR-ammattilaisten valmennusohjelma kokoaa 10-15 HR:n parissa työskentelevää ajankohtaisten HR-teemojen äärelle. Huippuvalmentajien ja ammatillisen kehittymisen lisäksi valmennus tarjoaa runsaasti vertaistukea, kun osallistujat pääsevät jakamaan omia kokemuksiaan kollegoiden kesken ja sparrailemaan toinen toisiaan. Sisällöissä korostuvat strateginen, vastuullinen ja nykyaikainen HR, ja ohjelma sisältää käytännönläheisiä menetelmiä ja harjoituksia, joiden avulla siitä on konkreettinen hyöty oman työsi ja organisaatiosi toiminnan kehittämiseen.

Edellisten toteutusten suositteluhalukkuus (NPS) on ollut täydet 100!

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Palautetta aiemmista toteutuksista

”Valmennuksen anti ei jäänyt hetkeen. Käsittelen samoja aiheita viikoittain työssäni, ja palaan mielessäni päivien keskusteluihin ja materiaalien äärelle. Päivien teemat toivat eväitä asioiden eteenpäin viemiseen ja huomaan työstäväni niitä mielessäni koko ajan. Valmennuksesta jäi myös ihmisiä, joille voin edelleen laittaa viestiä ja joiden kanssa voin jatkaa keskustelua.”

Tiina Pennanen, henkilöstöpäällikkö, Insaco Group

”Viimeisten parin vuoden aikana yhtiöidemme johdossa on laajemmin sisäistetty HR-työn tärkeys ja tuki kehittämistyölle on olemassa. Valmennuksen myötä olen pystynyt vahvistamaan ajatusta siitä, että HR mielletään meillä liiketoimintakumppanina.”

Riitta-Elina Räty, CHRO, Ouneva Group

”Isoin muutos on se, että hahmotan paremmin HR-kentän ja osaan lokeroida asiat osaksi kokonaisuutta: mitä siihen kuuluu, mitkä asiat on tärkeitä ja mitkä on meidän vahvuudet ja kehityskohteet. Sain uusia ajatuksia ja työlistalle asioita, joita pitää lähteä selvittämään ja viemään eteenpäin.”

Jarno Airaksinen, COO, yrittäjä, Hurja Solutions

Lue lisää Tiinan, Riitta-Elinan ja Jarnon kokemuksista

Mitä valmennusohjelma sisältää?

9.11. Tulevaisuuden HR

Mitä ovat tulevaisuuden HR:n trendit? Millainen on tulevaisuuden HR-johtaja ja mitä ominaisuuksia hän tarvitsee tulevaisuudessa? Päivässä lisäät ymmärrystäsi strategisesta ja liiketoimintalähtöisestä HR:stä ja saat työvälineitä modernin HR-strategian laatimiseen ja ketteriin toimintamalleihin.

 • Tulevaisuuden muutosvoimat ja HR:n kehittyvä rooli
 • HR-evoluutio kohti liiketoimintaa
 • Moderni HR-strategia arjen työkaluksi
 • HR:n rooli organisaation strategiatyössä ja johtoryhmässä
 • Rohkea, tulevaisuuteen katsova johtaminen

Tulevaisuuteen teidät johdattelee monessa muutosliemessä keitetty rohkean johtamisen aktivisti Soile Rissanen. Soilella on yli 15 vuoden kokemus haasteellisista talousjohtamisen tehtävistä (mm.  Voimatel Oy, Leijona Catering Oy, Outokummun Metalli Oy). Pohjoissavolaisen yrittäjäsuvun kasvattamana työssä näkyvät toisten ja oman työn arvostus sekä intohimo työhön ja yhdessä tekemisen voimaan. Soile toimii tällä hetkellä päätyönään Voimatel Oy:n talousjohtajana, vastaten konsernin taloudesta,  HR:stä ja viestinnästä sekä Business Technologies – yksiköstä. Tutustu Soilen ajatuksiin rohkeasta johtamisesta ja muutoksessa menestymisestä.

7.12. Vaikuttava työntekijäkokemus

Tämän päivän HR-prosessien ytimessä on vaikuttava työntekijäkokemus. Miten sitä voidaan suunnitella ja johtaa? Millaista työntekijäymmärrystä tarvitsemme? Mitkä ovat keskeisimpiä keinoja työnantajamielikuvan rakentamisessa? Päivässä saat työvälineitä modernien HR-prosessien suunnitteluun, työntekijäkokemuksen ja työnantajamielikuvan johtamiseen.

 • Modernit HR-prosessit
 • Työntekijäkokemuksen kokemuskahdeksikko ja työntekijäkokemuspolku
 • Työntekijäkokemus menestystekijänä, kilpailuetuna, käytännössä ja kulttuurissa
 • Merkityksellisyys ja sitouttaminen
 • Työnantajamielikuva, -brändi ja –lupaus
 • Oman organisaation työntekijäkokemuksen muotoilu

Työntekijäkokemuksesta ja työnantajamielikuvasta valmentamaan tulee Talentreen työntekijäkokemuksen huippuasiantuntija Kaisa Kohtamäki. Kaisalla on yli kuuden vuoden kokemus pk-yritysten liiketoiminnan kehittämisestä ja esimiestyöstä, jonka ohella hän toimii myös ulkoistettuna strategisena HR-asiantuntijana.

11.1. Sosiaalisesti vastuullinen työpaikka

Teknologia ja maailman muutos kiihdyttävät työn muutosta. Mitä asioita muutoksesta tulisi tunnistaa ja hallita? Miten rakennamme tulevaisuuskestävää, kaikille parempaa ja osallistavaa työpaikkaa ja työnantajamielikuvaa? Päivässä lisäät ymmärrystäsi työn muutoksesta ja saat näkökulmia vastuullisen ja henkilöstön työkyvystä huolehtivan työnantajuuden kehittämiseen.

 • Termeistä käytäntöön:
  • CSR (Corporate Social Responsibility)
  • ESG (Environmental, Social, and Governance)
  • DEI (Diversity, Equity, Inclusivity)
 • Sosiaalinen vastuullisuus työpaikalla
 • Vastuullinen työnantajuus, vastuullinen henkilöstöjohtaminen
 • Työhyvinvointi ja työkyky

Päivän valmentajina Suvi Honkanen ja Outi Piisilä.

Suvi on inspiroiva paremman ja inhimillisemmän työelämän puolestapuhuja. Hänellä on vahva kokemustausta vaativista HR-johtotehtävistä mm. kaupan ja rahoitusalalta. Tällä hetkellä Suvi toimii johdon valmentajana, coachina ja hallitusammattilaisena sekä työkykyasiantuntijana.

Outi toimii puolestaan Talentreen HR- ja vastuullisuusasiantuntijana. Outilla on yli 10 vuoden kokemus monipuolisesta pk-yritysten liiketoimintojen kehittämisestä ja johtamisjärjestelmistä. Erityisosaamisena koko ESG –sektori ja vastuullisuusasiat, joiden ympärille työkokemus kietoutunut HR- ja ympäristöasioiden johtamisen myötä.

8.2. Strategiset kyvykkyydet & osaamisen johtaminen

Tulevaisuudessa on yhä tärkeämpää osata tunnistaa ja johtaa strategisia kyvykkyyksiä ja tulevaisuuden osaamistarpeita. Osaamisen johtamisen merkitys organisaation eri tasoilla kasvaa. Päivässä saat ymmärrystä tulevaisuuden osaamistarpeiden ennakointiin ja valmiuksia osaamisen moderniin johtamiseen.

 • Osaamiseen vaikuttavat muutosvoimat
 • Osaamisstrategian laatiminen
 • Strategisten kyvykkyyksien tunnistaminen ja arviointi, kyvykkyyksien kuvaaminen ja ryhmittely osaamisiksi
 • Osaamisen hankkiminen, suunnitelma ja toimenpiteet
 • Osaamisen johtaminen työntekijäkokemuspolun vaiheissa
 • Työkaluja osaamisen uudistamiseen työssä ja työyhteisössä

Kyvykkyyksien ja osaamisen johtamisen saloihin teidät luotsaa Talentreen strategisen HR:n liiketoimintajohtaja, konsultti ja valmentaja Johanna Haapakorva. Johannalla on yli kymmenen vuoden kokemus johtamisesta ja työskentelystä oppimisen kentällä.

14.3. Valmentava yritys- ja johtamiskulttuuri

Tulevaisuus vaatii uudenlaisia tekoja yrityskulttuurin ja johtamisen kehittämiseltä. Miten HR voi vaikuttaa organisaation toiminnan kehittymiseen yhdessäohjautuvaksi, valmentavaksi ja oppivaksi? Päivässä saat valmiuksia ja menetelmiä yrityskulttuurin tavoitteelliseen johtamiseen ja kehittämiseen sekä uudistuvan esihenkilötyön tukemiseen.

 • Yhdessäohjautuva tiimi ja organisaatio
 • Yrityksen tavoitekulttuurin muotoilu ja kulttuurin johtaminen
 • Valmentavan tiimin johtamisen perusteet
 • Erilaiset tiimin fasilitointimenetelmät arvoihin, pelisääntöihin, tavoitteisiin, oppimiseen, palautekulttuuriin ja konflikteihin
 • HR:n rooli uudistuvan esihenkilötyön tukena

Valmentavasta yritys- ja johtamiskulttuurista uusinta tietoa ja työkaluja tarjoaa Talentreen strategisen HR:n liiketoimintajohtaja, konsultti ja valmentaja Johanna Haapakorva. Johannan osaamisen ytimessä on organisaatioiden johtamisen, kulttuurin ja kyvykkyyksien kehittäminen kokonaisvaltaisesti ihmislähtöisemmiksi, vastuullisemmiksi ja muutoskyvykkäämmiksi.

11.4. Moderni HR-analytiikka

HR-analytiikan avulla kerätään, kootaan yhteen ja mitataan keskeisiä HR-indikaattoreita, jotka vaikuttavat liiketoimintatulokseen ja henkilöstön tuottavuuteen. Miten otamme sitä käyttöön ja valjastamme johtamisen tueksi? Päivässä opit keskeisimmät asiat modernin HR-analytiikan hyödyntämisestä HR:n ja johtamisen tukena.

 • Tiedolla johtamisen kokonaiskuva ja polku
 • Henkilöstöanalytiikka: kuvaileva, selittävä, ennustava, ohjaava, lisätty
 • Onnistumisen edellytykset: kyvykkyydet, roolit, datakyvykäs HR, hyöty
 • Mittaaminen ja HR-mittarit
 • Datakyvykkyys
 • Tekoäly HR-työssä

Päivän valmentajana on HR-älytalo Saratiikan perustaja ja yrittäjä, HR-tiedolla johtamisen kehittäjä Jaana Saramies. Jaana on työskennellyt mm. HR-tietolla johtamisen projektipäällikkönä, HR-kehityspäällikkönä ja HR-data-analyytikkona. Taustasta löytyy myös HR-analytiikkaratkaisun konsultointikokemusta sekä taloushallinnon ja sisäisen laskennan controller-osaamista. Jaana on myös ollut kirjoittamassa ensimmäistä suomalaista kirjaa HR-analytiikasta: Henkilöstöanalytiikka – Mittaa, ymmärrä, menesty (2021). Tutustu lisää Jaanaan täältä.

Sopiiko valmennusohjelma minulle?

Ohjelma sopii niin kokeneille kuin uransa alussa olevillekin HR-ammattilaisille, joita kiinnostaa alan viimeisin tieto, henkilökohtainen kehittyminen ja verkostoituminen muiden alan ammattilaisten kanssa. HR voi olla työtehtäviesi keskiössä tai vain osa rooliasi.

Puolen vuoden mittainen valmennus tarjoaa osallistujilleen laajan ja monipuolisen sukelluksen henkilöstöjohtamisen teemoihin kokeneiden valmentajien opastuksella. Tavoitteena on tukea kunkin osallistujan kasvua ja toimimista HR-ammattilaisena, sekä tuoda samojen asioiden ja haasteiden parissa työskentelevät ammattilaiset yhteen. Yhteisten valmennuspäivien lisäksi kokonaisuuteen sisältyy vertaissparrausta, jolloin osallistujat pääsevät tapaamaan muita ohjelmaan osallistuvia kollegoitaan ja sparrailemaan toinen toistaan itseään askarruttavista aiheista. Valmennuspäivissä vierailee vaihtuvia valmentajia oman osaamisalueensa huipuista, sekä asiantuntijavieraita eri organisaatioista. Valmennusohjelman jälkeen sinulla on tietoa, taitoja ja verkostoja, jotka hyödyttävät koko organisaationne kasvua!

Edellisen toteutuksen osallistujat totesivat valmennuksen teemat kiinnostaviksi ja innostaviksi (4,9), valmentajien onnistuneen hyvin (4,8) ja kokonaisuuden vastanneen odotuksia (4,7)*.

Ohjelmasta saa todistuksen, jolla voi osoittaa ammatillista kehittymistä tulevaisuuden HR-taidoissa.

Valmennuspäivät järjestetään kerran kuussa klo 8.30-15.30 lähitoteutuksena Kuopiossa.

*Arviointiskaala 1-5, jossa 1 = vahvasti eri mieltä ja 5 = vahvasti samaa mieltä.

ILMOITTAUDU MUKAAN!

Hinnoittelu ja ilmoittautuminen

Valmennuskokonaisuuden hinta on 3 290 € (+ alv) / osallistuja.

Mukaan mahtuu 15 osallistujaa. Ryhmä toteutuu 10 osallistujalla.

ILMOITTAUDU NYT

Ilmoittautumisen voi peruuttaa kuluitta vähintään kaksi (2) viikkoa ennen tilaisuutta. 13–7 vuorokautta ennen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan 50 % osallistumismaksusta ja tämän jälkeen peruutetuista ilmoittautumisista veloitetaan koko osallistumismaksu.

Talentree Oy:llä on oikeus peruuttaa koulutustilaisuus ilman korvausvelvollisuutta ilmoittamalla asiakkaalle siitä sähköpostilla viimeistään 4 arkipäivää ennen tilaisuuden ajankohtaa. Pidätämme oikeuden mahdollisiin hinnan- ja ohjelmanmuutoksiin.

Ilmoittaudu mukaan tai kysy lisää!

Tutustu henkilöön

Johanna Haapakorva

Liiketoimintajohtaja: strateginen HR ja valmennuspalvelut

Puhelin: 050 379 4795
Email: johanna.haapakorva@talentree.fi

TalentreePalvelutHR-ammattilaisten valmennusohjelma
X