Pipedrive-CRM ja myynnin johtaminen.

Myynnissä onnistuminen on tärkein työkalu liiketoiminnan kasvuun.

Ota yhteyttä

CRM-järjestelmä auttaa myymään enemmän

Kaikki yritykset elävät myynnistä. Myynti on vahvasti jokaisen toimitusjohtajan, myyntijohtajan tai muun liiketoimintavastuullisen agendalla. Myynnissä onnistuminen, sen johtaminen ja kasvattaminen onkin tärkein työkalu liiketoiminnan kasvuun.

Myynnissä onnistuminen rakentuu monesta eri tekijästä. Myyntiosaaminen ja myyjien kyvykkyydet ovat aina tärkeässä roolissa, ja tätä osaamista kehitetäänkin esimerkiksi erilaisilla myyntivalmennuksilla. Paraskin myyjä on kuitenkin vain ihminen, joka tekee parhaansa niillä resursseilla, joita käytettävissä on.

Olennaista onkin panostaa myös myynnin johtamiseen: monessa yrityksessä ja myyntiprosessissa systematiikka, data, automaatiot ja tekemisen mitattavuus jäävät hyödyntämättä. Fiksusti rakennettu CRM-järjestelmä auttaa kaikkia myyjiä myymään enemmän. Tärkeää on, että CRM-järjestelmä palvelee ihmistä – ei toisinpäin. Silloin myynti kasvaa.

Missä tilanteessa CRM-järjestelmästä on hyötyä?

Asiakkuudenhallintajärjestelmästä on monenlaista hyötyä: kirjaamalla myynnin aktiviteetit paremmin seurattavaan muotoon, analysoimalla tämän kautta myynnin pullonkauloja ja kehityskohtia, sekä automatisoimalla myynnin rutiinitehtäviä voidaan tehostaa myyntiä ja säästää aikaa oikeaan kaupantekoon.

Jos tunnistat itsesi tai yrityksesi seuraavista väitteistä, vastaa CRM-järjestelmä tarpeeseenne.

 • Haluat saada myyntiprosesseihin systematiikkaa ja seurattavuutta
 • Haluat lisätä myyntiin ennustettavuutta
 • Haluat saada läpinäkyvyyttä myynnin johtamiseen
 • Haluat lisätä myyntiin tehokkuutta
 • Haluat pienentää riskejä ja riippuvuutta yksittäisistä myyjistä

Lue tarkemmin eri tavoitteista ja niihin liittyvistä esimerkeistä CRM ja myynnin johtaminen -oppaastamme. Oppaasta löydät myös mallin myynnin pullonkaulojen tunnistamiseen ja tarvittavien myyntiaktiviteettien määrän arvioimiseen.

Lataa opas!

Pipedrive on hyvä CRM pk-yritykselle

Pipedrive on yksi esimerkki modernista ja hyvillä ominaisuuksilla varustetuista CRM-järjestelmästä. Muita tunnettuja järjestelmiä ovat esimerkiksi Salesforce ja HubSpot. Muihin järjestelmiin verrattuna Pipedriven etuja ovat helppo käyttöönotto ja muokattavuus omiin tarpeiseen sopivaksi, sekä merkittävästi matalammat kustannukset käyttöönoton, räätälöinnin ja lisenssikustannusten osalta.
Pipedriven edut lyhyesti:

 • Moderni pilvipohjainen CRM-järjestelmä
 • Kevyt käyttöönotto, mutta kattavat ominaisuudet
 • Hyvät integraatiomahdollisuudet muihin järjestelmiin
 • Helppokäyttöinen järjestelmä
 • Edulliset lisenssit per käyttäjä (12,50€ – 50 €/kk/hlö)

Talentreella on kokemusta Pipedrivesta useiden eri toimialojen osalta. Asiakkuuksiin lukeutuvat mm. Area-koti, Tarinagolf, MetsätKuntoon, Grancon ja Sijoitusasunnot.com.

Näin otat CRM:n käyttöön

Asiakkuudenhallintajärjestelmän käyttöönotossa tärkeää on ensin ymmärtää yrityksen liiketoiminta ja myyntiprosessit ja resurssit. Aluksi on siis selvitettävä vastaukset kysymyksiin: mitä myydään, miten ja missä myynnin pullonkaulat oletetusti tällä hetkellä ovat.

Myyjän näkökulman lisäksi on tärkeää huomioida asiakasnäkökulma ja asiakkaalle ihanteellinen tapa ostaa. Selvityksessä huomioidaan myös nykyinen asiakasdata ja se, miten asiakkuuksia nyt hallitaan. Näin päästään kiinni siihen, mitä vaiheita myyntiprosessissa voidaan järjestelmän avulla tehostaa tai automatisoida.

Alkukartoituksen jälkeen yrityksen myyntiprosessit voidaan kuvata paremmin ja rakentaa CRM aidosti tukemaan ihmistä myynnissä. CRM-automaatiot voivat olla todellinen apu myös vanhojen asiakkuuksien kanssa toimimisessa ja lisämyynnissä.

Pääpiirteittäin CRM:n käyttöönotto etenee seuraavasti:

 1. Työpaja 1: Liiketoiminta, myyntiorganisaatio ja -prosessit, myynnin johtaminen, myynnin pullonkaulat
 2. Työpaja 2: Asiakasdata ja asiakashallinta, tehostaminen ja automaatio, käyttöönoton suunnittelu; CRM-määrittelyt, räätälöinti ja käyttöönotto; myyntiputket, tuotteet, automaatiot, käyttäjälisenssit, raportit ja kontaktien tuonti
 3. Työpaja 3: Testaus ja käyttökoulutus
 4. Käytön tuki: Asiakkaan tukeminen käytön alkuvaiheessa

Työpajojen väliin sijoittuu sekä asiakkaan että palveluntarjoajan itsenäistä työtä käyttöönoton edistämiseksi.

Ota yhteyttä!

Mitä CRM maksaa?

CRM-järjestelmän hinta muodostuu kahdesta osa-alueesta: käyttöönotosta ja lisenssimaksuista.

Käyttöönottoprojektin koko vaihtelee hieman yrityksittäin, mutta prosessi itsessään on aina hyvin samanlainen. Useimpien PK-yritysten tapauksessa asiantuntijatyötä tarvitaan yhdestä kahteen viikkoa. Kustannusten hintaluokka on tällaisissa projekteissa 3 500–7 000 €, mikäli käyttönotto ostetaan avaimet käteen -tyyppisenä palveluna.

Lisenssimaksut määrittyvät käyttäjäkohtaisesti ja tarvittavien ominaisuuksien mukaan. Pipedriven kohdalla ne ovat useimmiten noin 25–50 €/käyttäjä/kuukausi.

Järjestelmää voidaan jatkokehittää tuntitöinä myös käyttöönottoprojektin jälkeen, mikä onkin viisas tapa varmistaa toimintatapojen jatkuva kehittyminen.

Hyödynnä Yritysten kehitämispalveluita CRM-konsultointiin

Kasvu- ja kehittymishaluiset pk-yritykset voivat hakea myyntinsä kehittämiseksi ELY:n tukemia Yritysten kehittämispalveluita. Yritysten kehittämispalvelut tarjoavat asiantuntija-apua kehittämistarpeen jäsentämiseen ja -suunnitelmien laatimiseen kustannustehokkaasti. Palvelua voidaan hyödyntää mm. asiakkuudenhallinnan ja myyntijohtamisen kehittämiseen. Kysy lisää palvelun soveltuvuudesta tilanteeseenne tai lue lisää Yritysten kehittämispalvelusta sivuiltamme.

Kysy lisää!

Lataa CRM ja myynnin johtaminen -opas

CRM ja myynnin johtaminen oppaasta löydät konkreettisia esimerkkejä CRM-järjestelmän hyödyistä yrityksen liiketoimintaan ja myynnin johtamiseen liittyvissä haasteissa. Sisältää esimerkin myös käyttöönotosta ja sen kustannuksista.

Tutustu henkilöön

Eetu
Huosianmaa

Liiketoimintajohtaja: digitaalinen myynti ja markkinointi, partneri

Puhelin: 044 200 8887
Email: eetu.huosianmaa@talentree.fi

TalentreePalvelutPipedrive-CRM ja myynnin johtaminen
X