Vetrea Terveys Oy on valtakunnallisesti toimiva yksityinen koti-, hoiva-, terveys- ja hyvinvointipalvelujen tuottaja, jonka ammattiosaamisella on jo kolmen vuosikymmenen mittaiset juuret Itä-Suomessa.  Yrityksenä Vetrea on muutosten keskellä. Toimialalla tapahtuu lähitulevaisuudessa lainsäädännöllisiä muutoksia, joiden lisäksi konsernin kasvu ja sisäiset toimintatavat edellyttävät muutosta. Muutosten onnistunut läpivienti kulminoituu esimiestyöhön ja johtamiseen. Kun vastuulliset esimiehet toimivat kukin tahollaan, on jaettuun asiantuntijuuteen ja yhteiseen kehittämiseen erityisesti panostettava. Näihin haasteisiin Vetrea halusi Talentreen kanssa tarttua vakuuttavasti – ja vaikuttavasti.

Muutoksen läpivienti kulminoituu esimiestyöhön ja johtamiseen

Vetrean halusta tukea esimiehiä operatiivisessa työssään syntyi konsernille räätälöity valmennuskokonaisuus, Vetrean esimiesakatemia. Valmennuksen sisällöissä huomioitiin neljä tahoa: esimiehet, työnantaja ja työyhteisö sekä asiakkaat. Valmennusta varten perustettiin ohjausryhmä, jossa määriteltiin merkittävimmät Vetrean esimiehen roolit. Näiksi nimettiin tuloksentekijä, yhteistyön rakentaja, uudistaja ja valmentaja.

Yhteistyön tavoitteeksi asetettiin luoda vaikuttava ja monipuolinen kokonaisuus, joka lisää esimiesten valmiuksia ja varmuutta toimia muutoksen kanssa. Merkitykselliseksi koettiin Vetrean näköisen johtamisen kehittäminen. Ulkopuolisen sparraajan hyötynä nähtiin uusien ajatusten ja näkökulmien tuominen mukaan keskusteluun sekä valmennuksen tarjoamat johtamisen kehittämisen työkalut. Yhteistyönä syntyneessä kokonaisuudessa näkyvät Vetrean arvot: avarakatseisuus, vastuullisuus ja yhteisöllisyys.

On tärkeää ymmärtää merkityksensä strategian toteuttajana.

Vetrean Esimiesakatemia käynnistyi alkuvuonna 2018. Pitkän tähtäimen tavoitteena on luoda prosessi, jossa Vetrean oma henkilöstö toimii valmennuksen sisällöntuottajina ja jatkuva Esimiesakatemia, johon sekä uudet että vanhat esimiehet voivat osallistua kulloisenkin tarpeensa mukaan. Suhtautuminen valmennuskokonaisuuteen on ollut innostunutta ja odottavaa.  Vetrean varatoimitusjohtaja Markku Hämäläinen ja yksikönpäällikkö Sanna Pekki kertovat valmennuksen lähtökohdista ja fiiliksistä alla olevalla videolla. Valmennuksen saavutuksista ja palautteesta voit lukea artikkelista Esimiesakatemiasta työkaluja ja varmuutta johtamiseen.

Katso esimiesakatemiasta kertova video
hyväksymällä markkinointievästeet.

Käytämme videoupotuksiin YouTube -videoita, katsomalla videon hyväksyt heidän evästeseurannan.

Johtajuuden ytimessä osallisuus ja itsetuntemus

Talentreen esimiesvalmennukset ovat lähtökohdiltaan toiminnallisia ja osallistavia. Käytössä on monipuolinen valmentamisen malli, jossa työkaluina toimivat erilaiset itsensä johtamisen ja palvelumuotoilun menetelmät sekä henkilökohtaiset valmennuskeskustelut. Lähipäivien välillä teemojen käsittelyä syvennetään vertaismentoroinnin ja verkkovalmennuksen avulla. Valmennukset kasvattavat osallistujien henkilökohtaista ja yritykseen sidonnaista johtajaidentiteettiä, strategista ajattelua ja asiakasymmärrystä.

Lisätietoja Talentreen esimiesvalmennuksista saat Suvilta: 040 748 3454, suvi.vonbecker@talentree.fi