Olen toiminut yrittäjänä ja erilaisten luovien tiimien vetäjänä jo 14 vuotta. Olen listannut alle omasta mielestäni parhaat vinkit toimivan luovan tiimin muodostamiseen. Jokainen tilanne on yleensä omalaatuinen, ja vinkkien hyödyntäminen voi tuntua joissakin tilanteissa haastavalta. Uskon kuitenkin, että näistä vinkeistä on apua johtamaan uuden sukupolven huippuosaajia.

1. Empatia ja myötätunto

Empatia tarkoittaa kykyä ymmärtää, mitä toinen ihminen kokee. Se, miksi empatia on ykkösenä listallani johtuu siitä, että empatia on rakennusaine kaikkiin muihin toimivan tiimin kohtiin. Empatia päätöksenteossa mahdollistaa oikeanlaisen tunnetilan syntymisen. Kun yrität ymmärtää toista ihmistä, pohdit todennäköisesti laajemmin myös päätöksestäsi seuraavia hyviä ja huonoja puolia. Tämä saa aikaan laadukkaampia päätöksiä, jotka tukevat tiimin kehittymistä ja motivaatiota. Lisäksi jos pyrit ymmärtämään toisen perustelemaa väitettä tai teoriaa, todennäköisesti etsit ja löydät omasta teoriastasi enemmän virheitä.

Empatiaa voisi siis pitää eräänlaisena toimivan tiimin peruselementtinä, joka mahdollistaa kollektiivisen älykkyyden. Johtajien tulisi vaatia tiimiltään empatiaa, ja kehittää empatiataitoja systemaattisesti.

2. Yhteinen päämäärä tai visio tulevasta —> tavoite ja tavoitteen asetanta

Yhteinen päämäärä voi olla esimerkiksi tila, jossa uskomme voittavamme kaikki haasteet ilman ylitsepääsemättömiä ponnisteluja.

Tavoite on avaintekijä yleensä kaikelle menestymiselle, koska itse asettamamme tavoitteet ohjaavat meitä joko tietoisesti tai tiedostamatta. Parhaassa tapauksessa oikein muotoillun tavoitteen allekirjoittaa koko tiimi ja tiimin jäsenet omaksuvat sen omaksi tavoitteekseen. Tavoitteen tulee olla muotoiltu niin, että se ei tunnu ylitsepääsemättömältä tai liian helpolta. Eli tavoitteen tulee olla linjassa käytettävissä oleviin resursseihin. Tavoite ohjaa myös vahvasti tulevaisuudelle asettamiamme odotuksia.

Chicagon yliopiston psykologisen laitoksen entinen johtaja Mihaly Csikszentmihalyi on kuuluisa flow-tilan tutkija. Csikszentmihalyi on määritellyt tekijöitä, jotka mahdollistavat flow-tilaan pääsyn. Yhdeksi tärkeimmistä tekijöistä hän nostaa oikein asetetun tavoitteen ja tavoitteen suorittamiseen varatut resurssit.Flow tilan muodostumiseen sanotaan liittyvän seuraavat tekijät:

 • Tiedämme, kuinka teemme sen.
 • Tiedämme, kuinka hyvin pärjäämme.
 • Tiedämme, mihin olemme menossa.
 • Hyvin muotoillut haasteet/ongelmat.
 • Kova osaaminen haasteiden/ongelmien ratkaisuun.
 • Häiriöttömät olosuhteet.

3. Mentaalinen tila

Oikeanlaisen mentaalisen tilan löytyminen on kenties tärkein tekijä, jos tarkoitus on luoda todella menestyvä tiimi. Mentaalista tilaa voidaan kutsua suoraan myös tunnetilaksi. Oikeanlainen mentaalinen tila mahdollistaa sen, että ihminen tuottaa parhaan mahdollisen tuloksen osaamisellaan. Ilman oikeanlaista mentaalista tilaa ihmisen ei siis ole mahdollista antaa parastaan.

Oikeanlaisen mentaalisen tilan syntymiseen vaikuttavat kokemukseni mukaan:

 • Se, kokeeko ihminen itse asiat reiluna ja kokeeko hän arvostusta.
 • Odotukset: mitä odotuksia minulla on tiimiä, muita tiimiläisiä ja itseäni kohtaan.
 • Läsnäolo: varsinkin tiimiä ohjaavien henkilöiden tietoinen läsnäolo.
 • Uskomukset: esimerkiksi siitä, mitä muut osaavat tai tekevät.
 • Mielikuvat: esimerkiksi siitä miten asemoin itseni suhteessa tavoitteisiimme.
 • Se, tukeeko tiimin mentaalinen tila onnellisuuttani.

Dalai-lama on kirjoittanut, että ihmisen ainoa tavoite on olla onnellinen. Ihminen siis pyrkii pääsemään eroon asioista, jotka estävät onnellisuuden. Onnellisuuden määritys on täysin yksilöllistä, ja jokaisella meillä on omat olettamuksemme onnellisuutemme syntymisestä. Siksi kaipaamme paljon myötätuntoa ja empatiaa, jotta voisimme ymmärtää ihmisten perimmäisiä motiiveja.

Voisi siis kiteyttää, että oikeanlainen mentaalinen tila poistaa pahaa oloa. Paha olo syntyy yleensä siitä, että kiinnitämme huomiomme asioihin, joita haluamme välttää ja jotka toisin sanoen estävät onnellisuutemme. Kun kiinnitämme huomiomme asiaan, jota emme halua elämäämme, tunnemme olomme pahaksi. Sisäinen ajattelumme taas muodostuu pääasiassa mielikuvista. Se, miten tulkitsemme asiat ja käymme sisäisen keskustelumme, vaikuttaa suuresti myös omiin tunteisiimme ja siihen, näemmekö mielessämme kuvia onnistumisista vai epäonnistumisista.

4. Erilaisten persoonien ja osaamisten arvostaminen

Tämä kohta voisi olla myös pelkästään ihmisten arvostaminen, mutta meidän on helpompaa reflektoida asioita itsemme kautta, jolloin muut näyttäytyvät usein erilaisina. Jos pystyt arvostamaan erilaisia persoonia ja osaamista, todennäköisesti osaat myös hyödyntää erilaista osaamista. Tämä peilaantuu mm. siinä, miten kohtelemme uutta tulokasta tai harjoittelijaa.

Erilaisuuden hyödyntämisestä syntyy vähitellen kollektiivista älykkyyttä. Hyvä esimerkki on toisen lauseen jatkaminen ns. väärällä lopulla. Tällöin saamme aikaan yllätyksellisiä ratkaisuja ongelmiin. Vastakkaiset ajatusmaailmat tukevat toisiansa vain, jos ihmiset ajatusmallien takana ovat empaattisia ja myötätuntoisia ja siten pyrkivät hakemaan ratkaisua, jossa molempien ajatusmaailmat kohtaavat.

Tämä tarkoittaa myös sitä, että tiimissä kukaan ei yritä ottaa henkistä yliotetta ja alistaa toista, vaan kaikki ovat oikeasti tasavertaisia.

5. Rehellinen vuorovaikutus, joka synnyttää luottamusta

Voit sanoa mielipiteesi vain, jos luotat toiseen ihmiseen. Luottamus ei synny kertomalla asioita, joita toinen haluaa kuulla. Kuten hyvissä ihmissuhteissa, luottamus rakentuu vaikeiden asioiden käsittelystä.

Kaikki ei ole koskaan täydellisesti, mutta asiat voivat silti olla hyvin. Älä peitä turhaan kielteisiä asioita, vaan kommunikoi avoimesti. Jos uskallat jakaa toiselle luottamuksellista tietoa ja luotat, että he tekevät oikeita johtopäätöksiä, saat myös itse luottamusta. Vuorovaikutus ei tarkoita tiedottamista vaan asioista keskustelua.

6. Päätöksenteko ja yksinkertaisuus asioissa

Jos osallistut päätöksentekoon tai teet päätöksen, kannat myös tiimillesi vastuun päätöksestä. Olennaista on, miten päätöksenteosta on sovittu, mitä päätetään yhdessä, miten otan toiset huomioon ja mitä voin päättää itse. Agile-tyyppisen, ketterän suunnanmuutoksen ja päätöksen kumoamisen on aina oltava sallittua. Se, että uskallat muuttaa mielesi asiassa kuin asiassa, on todella tärkeää, eikä siitä saisi koskaan rangaista.

Yksinkertaisuus tarkoittaa myös selkeyttä. Monia asioita on turha suunnitella liian pitkälle, eli on järkevämpää pitää asiat simppelinä. Suunnittele tarvittava määrä, pilko ongelma osiin, yksinkertaista, äläkä edes yritä ratkaista kaikkea itse.

Voittavan tiimin osatekijät:

 1. Empatia
 2. Yhteinen päämäärä tai visio tulevasta —> tavoite ja tavoitteen asetanta
 3. Mentaalinen tila
 4. Toisiaan tukevien erilaisten persoonien ja osaamisten arvostaminen
 5. Rehellinen vuorovaikutus, joka synnyttää luottamusta
 6. Päätöksenteko ja yksinkertaisuus asioissa