Kun ympäristö ja oma mieli peräänkuuluttavat kehitystä, on se vaarana tukahduttaa ahneuteen tai hahmottomuuteen. Tällöin halutut tavoitteet ja kokeillut keinot ovat epämääräisiä ja musertavan suuria. Onnistuminen muuttuu todennäköisemmäksi, kun kokonaisuuden pilkkoo osiin – ja aloittaa näkemällä jo olemassa olevan hyvän. Alla on kolme steppiä, joiden avulla saat otteen toivomastasi suunnasta.

  1. Kartoita nykytilanne

Selkeä kuva asioiden nykytilasta on olennainen, sillä vain tukevalta pohjalta voi ponnistaa eteenpäin. Kokonaiskuva hahmottuu todenmukaisemmin, kun sitä tarkastelee kohta kohdalta. Mieti siis osa-alueittain, millä tolalla taitosi ovat tässä ja nyt. Tarkastelun alle asettuvat esimerkiksi asiantuntijuus ja oman työn johtaminen, vuorovaikutus- ja johtajuustaidot, kyky muuntaa strategia päätöksiksi ja jäsentää sen merkitys yritykselle, tiimeille ja yksilöille.

Taitojen erittely auttaa näkemään oman osaamisen kirjon ja tunnistamaan olemassa olevan hyvän. Palastelu tuo analyyttisemman näkökulman myös kehittämiskohteisiin ja niiden arvioimiseen.

  1. Päätä mitä haluat

Tunnista tärkein muutos, joka vie sinua eteenpäin. Valinnan tueksi voit pohtia, minkä asian parantamisella on suurin positiivinen vaikutus myös muilla osa-alueilla. Näin tunnistat muutoksen kulmakiven. Kun suunta on selkeä, muotoile konkreettinen tavoite. Hyvä tavoite on realistinen, ymmärrettävä ja toiminnallinen eli tekoihin ohjaava. Lisäksi se on mitattava ja innostava.

  1. Muuta tavoite tekemiseksi

Kehittymisen kannalta on käänteentekevää muuttaa tavoite toiminnaksi. Keskity siksi kuvailemaan, mitä tavoitteen saavuttaminen tarkoittaa tekemisen tasolla: millaisia päivittäisiä, viikoittaisia ja kuukausittaisia tekoja tarvitaan, jotta etenet kohti tavoitettasi. Suunnittele ja rakenna rutiineja, jotka vievät sinua askel kerrallaan kohti tavoitetta. Muista, että kehittyminen etenee pieni muutos kerrallaan.

+ Arvioi ja opi

Palaa säännöllisesti tavoitteidesi äärelle ja tarkastele realistisesti omaa onnistumistasi. Hyvän johtajan merkki on, että onnistumisen hetkellä hän katsoo ympärilleen ja epäonnistumisen hetkellä peiliin. Mieti siis tarkasti, mitkä seikat tekemisessäsi ovat johtaneet kulloiseenkin lopputulokseen ja miten voisit hienosäätää toimintaasi jatkossa.

Artikkelin sisältö on ammennettu keskusteluista Suvin kanssa. Jos esimiestyö kiinnostaa, lue myös Hyvän johtamisen 7 teesiä ja artikkeli tunneälystä tai tsekkaa Esimieskoulutuksemme.