Järjestelmä on tuonut huomattavaa lisämyyntiä.

Timo Rissanen, yrittäjä

Talentree toteutti kanssamme varauskalenterijärjestelmän, jonka tavoitteena oli mahdollisimman automatisoitava vuokrausprosessi. Samalla loimme uuden digitaalisen liiketoimintamallin, jota myymme muille vuokraamoille.

Varausjärjestelmä vauhditti kasvuamme

Ydinliiketoimintaamme on ollut pakettiautojen ja muun kuljetuskaluston vuokraus. Koronan myötä aloimme miettiä, miten voimme pitää autojen käyttöasteen mahdollisimman korkeana ja mahdollistaa vuokrauksen sähköisen varausjärjestelmän kautta.

Yritimme aluksi löytää markkinoilta valmista järjestelmää, joka pystyisi tarjoamaan käyttöasteen nousua, mutta emme löytäneet sopivaa. Aiempi järjestelmä puolestaan ei mahdollistanut jatkokehitystä. Usein myös vahvistusviestit hukkuivat matkalla, mikä työllisti puhelinpalveluamme.

Toteutimme Talentreen kanssa sähköisen varausjärjestelmän, jonka kautta vuokraaja pystyy tutustumaan vaihtoehtoihin, tekemään varauksen ja valitsemaan lisätarvikkeet. Meidän käyttöömme tuli hallinnan puoli, josta voimme mm. tulostaa sopimukset.

Liikevaihtomme tulee kasvamaan koronasta huolimatta: vaikka yrityspuolen kysyntä laski selvästi, kuluttajat löysivät meidät aiempaa helpommin.

Kalustomme käyttöaste on noussut selkeästi

Autojemme käyttöaste on noussut, kun samaa autoa voidaan vuokrata useammalle asiakkaalle yhden päivän aikana. Tämä on tuonut meille huomattavaa lisämyyntiä verrattuna aiempaan: muun muassa kuun viimeiset päivät on pystytty hyödyntämään korkeammalla käyttöasteella, kun vuokrausaikataulu on paremmin näkyvissä sivuillamme.

Asiakkaat ovat olleet erittäin tyytyväisiä uuteen järjestelmään, ja nykyään puhelimeen tarvitsee vastata vähemmän. Tähän vaikuttaa toki myös se, että ihmiset ovat tottuneet käyttämään digitaalisia palveluita. Tulevaisuudessa, kun järjestelmään tuodaan mobiilimaksaminen, sähköinen allekirjoitus ja etäohjattavat autot, on uusien vuokrauspisteiden avaaminen helppoa ja vuokraaminen vieläkin sujuvampaa.

Meille avautui täysin uusi liiketoimintamalli

Kehittämällä itsellemme sähköisen varausjärjestelmän loimme samalla uuden digitaalisen liiketoimintamallin, jota voimme myydä muille vuokraamoille. Tällä on liiketoimintamme kannalta iso merkitys, sillä operaattoriliiketoiminta saattaa olla meille jatkossa parempaa bisnestä kuin itse autovuokraus.

Idea uuteen liiketoimintaan lähti ulkopuolisesta kiinnostuksesta, ja sen seurauksena voi olla iso strateginen muutos. Meillä on halua jatkojalostaa olemassa olevaa järjestelmää, ja olemme jo kontaktoineet mahdollisia asiakkaita.

Talentreen valinnassa painoivat maine ja ammattitaito

Talentreella on erittäin ammattitaitoista porukkaa. Olimme samalla aaltopituudella ja hommat olivat valmiina sovittuna ajankohtana. Näimme myös hyvin koko ajan, missä olemme menossa.

Kokonaisuuteen kuului suunnittelua, digitaalisen alustan prototypointi sekä MVP-versio ja jatkokehityksen roadmap. Mietimme, millaisia ongelmia tulisi ratkaista, suunnittelimme käyttöliittymää ja keräsimme palautetta. Seuraavassa vaiheessa ohjelmistotuotteemme siirtyy markkinoille myös muiden käyttöön.

Talentreen valinnassa painavia syitä olivat yrityksen maine ja ammattitaito: olimme yhdessä toteuttaneet projektin toiselle osakeyhtiölle. Suosittelisin Talentreen palveluita myös muille yrityksille erityisesti ohjelmistoprojekteihin ja käyttöliittymäsuunnitteluun. Talentreelta löytyy myös asiantuntemusta myös mm. ELY:n ja Business Finlandin tuista kehittymis- ja kasvuhaluisille yrityksille.

Wise Invest Group

Wise Invest Group Oy tarjoaa autovuokrausta eri paikkakunnilla, ja sen alla toimii mm. Kuopion Pakut. Wise Invest Group pyrkii palvelemaan asiakkaita heidän haluamassaan kanavassa asiakaslähtöisesti ja hyvin: nykyajan teknologiaa hyödyntäen tai kädestä pitäen. Yhtiö tarjoaa kaluston ja resurssien vuokraukseen soveltuvaa järjestelmäänsä myös muiden palveluntarjoajien käyttöön. Järjestelmään voi tutustua osoitteessa www.orhi.fi ja osoitteessa www.kuopionpakut.fi näet, miltä itse varauskalenteri näyttää.

Kaipaatteko koodaavia käsipareja?

Jos skaalautuva tuotekehitysresurssi veisi kehitysideanne nopeammin maaliin, ota yhteyttä Santeriin, santeri.siltala@talentree.fi. tai 050 3659879 Saat käyttöösi moniosaajatiimin, jonka avulla toteutat nykyaikaiset ohjelmisto- ja teknologiaratkaisut joustavasti. Voit myös suoraan varata tapaamisajan Santerille.

 

Valinnassa painoivat maine ja ammattitaito.

Timo Rissanen, yrittäjä