Olemme kehittäneet strategiaa, miten ja mistä löydämme oikeat asiakkaat.

Miitri Sinkko, Yrittäjä, Takomotraining

Olemme tehneet Talentreen kanssa aiemmin strategiatyötä, ja nyt syksyllä osallistuin Talentreen Modernin myynnin valmennukseen Kuopiossa. Valmennus osui hyvään saumaan, sillä olemme viimeisen puoli vuotta kehittäneet myyntiä sisäisesti paljon. Myyntivalmennus auttoi kirkastamaan myyntiargumenttimme ja ajattelemaan ihanneasiakkaamme uusiksi.

Myyntivalmennus muutti näkemyksemme siitä, kuka on ihanneasiakkaamme

Modernin myynnin valmennus oli omalla kohdallani äärettömän hyvä ja tärkeä kokonaisuus. Olemme start up -yritys alalla, jolla asiakasmarkkinaa ja kilpailua on paljon. Oma palvelumme poikkeaa perinteisestä ja vastaa nousevaan työhyvinvoinnin trendiin, joka korostaa kokonaisvaltaisuutta.

Tyhy-päivää laajemman kokonaisuuden markkinoinnissa on kuitenkin omat haasteensa. Myyntivalmennus auttoi löytämään uuden tulokulman ja muutti ihanneasiakasprofiilimme täysin. Kyseessä on meille valtava oivallus, joka vaikuttaa tekemiseemme merkittävästi.

Valmennuksen seurauksena olemme kehittäneet myyntiprosessiamme eteenpäin, ottaneet CRM-ohjelman käyttöön sekä kehittäneet strategiaa, miten ja mistä löydämme oikeat asiakkaat. Saimme myös ideoita verkkosivujemme myynnillisyyteen. Myös tästä näkökulmasta Modernin myynnin valmennus oli erittäin hyvä kokonaisuus.

Myyntivalmennus kirkasti asiakkaalle tuottamamme lisäarvon

Myyntivalmennus auttoi kirkastamaan myyntiargumenttimme. Löysimme ja hahmotimme taustatekijän, josta yrityksen tulomenetykset ja menestyksen esteet löytyvät. Asiakkaidemme suurin ongelma ei ole sairauspoissaolojen vähentäminen vaan tehokkaan työajan lisääminen ja työntekijöiden työpanoksesta huolehtiminen.

Oivalluksen myötä argumentoimme palvelumme paremmin ja pystymme kehittämään niitä strategisesti. Uusi tapa osoittaa tuomamme lisäarvo on avannut yrityksissä keskustelua ja tarjonnut oivalluksia, kun sitä on havainnollistettu. Asiakkaan suuntaan näkökulmamme muokkaaminen on tuonut selkeyttä siihen, mitä palveluitamme toteutettaessa mitataan ja miten niiden vaikuttavuus todennetaan. Tarjoamme palvelua, joka kehittää yrityksen tuloskuntoa.

Sparrasimme Takomotrainingin myyntiä Pekan kanssa jo keväällä. Nyt suoritettu valmennus madalsi edelleen kynnystä ottaa kontaktia asiakkaisiin ja lähteä tarjoamaan heille meidän palveluamme. Ajatus siitä, että myyminen ei ole oman tuotteen tyrkyttämistä vaan asiakkaan auttamista, vahvistui entisestään. Uuden tulokulman löydyttyä pystymme entistä paremmin osoittamaan, että olemme yrityksille tarpeellinen kumppani.

takomotraining

Veimme valmennuksen opit saman tien käytäntöön

Kokonaisuutena viisiviikkoinen valmennus toimi hyvin. Asioita käytiin läpi perusteista lähtien, ja jokainen kerta tarjosi käytännön oivalluksia. Sisällöt eivät olleet pelkkää sanahelinää, vaan useilla esimerkeillä osoitettiin, miten asiat toimivat.

Lähdin viikoittaisista tapaamisista joka kerta tietyn ajatuksen kanssa siitä, mitä pitäisi tehdä, ja opit otettiin niitä heti käyttöön. Näin pystyi jo seuraavalla kerralla käymään keskustelua tehdyistä muutoksista, mikä oli todella antoisaa. 

Valmennuksen vaikuttavuus perustuu ammattitaitoon

Pekan ja Suvin muodostama valmentaja-kombo toimi hyvin: Pekalla on rautainen osaaminen myyntiin ja hän on huikea tyyppi, jolta ostaisin mitä vain. Suvilla puolestaan on rautainen ammattitaito ihmisen kohtaamisesta ja persoonallisuustyypeistä.

Valmentajien ohella monipuolinen ryhmä ja ryhmän osaaminen palveli kaikkia; joukossa oli kymmeniä vuosia myyntiä tehneitä ja vasta myyntiuransa aloittaneita. Dynamiikka ryhmässä oli hyvä, ja keskusteluista sai paljon irti. Olin liikkeellä avoimin mielin, sillä olin osallistunut aiemmin Talentreen toteuttamaan Kasvua menestyjille -valmennukseen, joka oli suunnattu toimitusjohtajille. Huomasin siellä, miten avointa yrittäjä- ja päättäjäkenttä on, ja että mielipiteitä kuunnellaan kaikilta tasavertaisesti.

Voin suositella valmennusta lämpimästi oikeastaan missä tahansa vaiheessa uraa tai yrityksen elinkaarta. Erityisesti se sopii alkuvaiheeseen, kun yrityksessä on valtavan hyviä ideoita ja rakenteet luotuna, mutta myynti saattaa unohtua eikä kauppa käy.

Takomotraining

Takomotraining on vuonna 2015 perustettu kuopiolainen yritys, joka tarjoaa asiakkailleen strategista työhyvinvointikumppanuutta*. Takomotraining vaikuttaa yrityksen hyvinvointiin yksilön ja työyhteisön kautta, kestävästi ja kokonaisvaltaisesti. Tutustu Takomotrainingiin täällä >> https://www.takomotraining.com

*Talentree on hankkinut Takomotrainingilta henkilöstön hyvinvointipalveluja kuten ryhmätapaamisia, henkilökohtaisia valmennuksia ja hyvinvointihaastatteluita.

Lähdin tapaamisista joka kerta tietyn ajatuksen kanssa siitä, mitä pitäisi tehdä.

Miitri Sinkko, Yrittäjä, Takomotraining