Ajatuksemme siitä, miten tämä hoidetaan, loksahtivat hyvin yhteen.

Esa Lindholm, toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy

Päivitimme Talentreen kanssa Kuopion energian konsernin liiketoimintastrategian. Emme olleet aiemmin tehneet laajamittaista yhteistyötä; projektiin lähdettiin perinteisesti tarjouskilpailun perusteella. Talentreen jättämän tarjouksen sisältö vastasi sitä, miten itsekin näen liiketoimintastrategian laatimisprosessin. Se, että Talentree on lisäksi paikallinen toimija, oli hyvä lisä.

Tarjous vastasi näkemystäni strategiatyöstä

Ajatuksemme siitä, miten oman toimialan toimintaympäristöanalyysi kannattaa tehdä, loksahtivat hyvin yhteen. Olennaista strategian laadinnassa on kartoittaa lähtötilanne ja tehdä toimintaympäristöanalyysi huolellisesti.

Muutosvauhti on nopeaa kaikilla toimialoilla, eikä energia-ala tee siihen poikkeusta. Alaa koskettavat energiamurros uusiutuviin energian muotoihin, digitalisaatio ja kyberturvallisuuteen liittyvät seikat. Myös meille tärkeät teemat kuten kestävä kehitys ja ympäristöasiat nostavat vahvasti päätään. Näitä trendejä vasten pohdimme Antin kanssa yhdessä, miten analyysi tehdään ja mitä tausta-aineistoa siinä käytetään. Saimme Talentreelta asiantuntevaa apua lähtötietojen kokoamiseen.

Projekti toteutui suunnitellusti

Strategiatyön alussa kirkastimme Kuopion Energian vision ja mission. Tehtävämme konsernina on verrattain vakiintunut ja selkeä, joten osa-alueeseen ei tarvinnut käyttää kovin paljon aikaa. Loppu oli raakaa työtä niiden valintojen ympärillä, mihin toimenpiteisiin ryhdytään ja missä meidän täytyy erityisesti onnistua, että pystymme kulkemaan kohti visiotamme 5 vuoden tähtäimellä.

Strategiatyössä olivat mukana johtoryhmä ja hallitus, jonka kokoonpano vaihtuu tyypillisesti määräajoin, koska olemme kaupunkikonserniin kuuluva yhtiö, jonka hallituksen jäsenet ovat poliittisen prosessin kautta valittuja päättäjiä. Tämä tarkoittaa, että toimialaosaamisen tuominen strategiatyöhön on pitkälti johtoryhmän tehtävä. Samalla on tärkeää varmistaa, että hallitusjäsentemme monipuolinen osaaminen saadaan mukaan prosessiin. Talentreelta saimme asiantuntevaa apua prosessin läpivientiin ja asiat toteutuivat käytännössä siten, kun ne oli etukäteen kuvattu.

Talentreen näkemys siitä, miten strategiaprosessi hoidetaan, vastasi omaa käsitystäni. Talentreen luoma, systemaattisesti etenevä malli varmisti sen, että asiat käsitellään kattavasti ja analyyttisesti. Yhdestä osa-alueesta vastannut Mika Sutinen terävöitti fokustamme ja auttoi kaivamaan olennaiset asiat esille siinä vaiheessa, kun valitsimme tärkeimmät kehitysprojektimme. Kokonaisuutena yhteistyö sujui erittäin hyvin ja jatkuu vielä dokumentaation viimeistelyyn ja strategian visualisointiin.

Kuopion Energia Esa Lindholm

Strategia on toimitusjohtajan tärkein työkalu

Strategia on toimitusjohtajalle aivan keskeinen työkalu ja se, että se tulee huolellisesti tehtyä ja kaikki näkökulmat tulee läpikäytyä, on aivan kriittinen juttu. Itselläni näitä on useampia takana, ja tämän prosessin jälkeen voin sanoa, että tällä tiedolla mikä meillä tällä hetkellä on, kaikki olennaiset asiat on huolellisesti läpikäyty. Meillä on hyvä suunnitelma ja selkeä suunta seuraaville vuosille.

Edessä on vielä strategian jalkautusvaihe, josta meillä on hyviä kokemuksia: strategiamme ovat aikaisemmin toteutuneet hyvin. Strategian kytkeminen tiukasti meidän johtamisjärjestelmään on toteutumisen kannalta a ja o, sillä se tuo strategian osaksi päivittäistä tekemistä.

Henkilöstön osallistaminen ja strategian visualisointi oli meillä uutta

Henkilöstön osallistaminen oli tervetullut uusi juttu. Toteutimme alussa henkilöstökyselyn, jonka vastausprosentti oli korkea. Tästä intoutuneena pidimme matkan varrella tietoiskuja, joissa kerroimme kahvikupin äärellä siitä, mitä olemme tekemässä. Tämä oli hyvä lisä projektiin: henkilöstön osallistumista ja osallistamista on toivottu matkan varrella jo ennen tarjouskilpailua ja itsellä ei ollut selvää ajatusta siitä, mitä se voisi käytännössä olla. Samoin strategian visualisointi helposti lähestyttäväksi ja viestinnän tueksi on uutta. Odotan lopputulosta mielenkiinnolla.

Kuopion Energia Oy

Kuopion Energia on nykyaikainen energiapalveluyritys, joka pitää kaupungissa lämmöt ja valot päällä.  Kuopion Energia tuottaa sähköä ja kaukolämpöä pohjoissavolaisista polttoaineista, mikä luo työpaikkoja ja hyvinvointia koko maakuntaan. Kyseessä on Kuopion kaupungin omistama konserni ja paikallinen toimija, jolla on noin 56 000 asiakasta. Konsernin liikevaihto vuonna 2018 oli 102 m€. Tutustu Kuopion Energiaan tästä >> kuopionenergia.fi

 

Kaipaako strategianne päivitystä?

Uskomme, että strategiatyö voi olla helppoa, käytännönläheistä ja motivoivaa. Jos jouhevasti etenevä ja konkretiaa korostava strategiatyö kiinnostaa, ota yhteyttä Heidiin, heidi.eskelinen@talentree.fi tai 050 377 7892.

Mika terävöitti fokustamme kohti kaikkein olennaisimpia asioita.

Esa Lindholm, toimitusjohtaja, Kuopion Energia Oy