Esimiesakatemian palautteen kokonaisarvosana oli 4,9/5.

Jatkuva muutos ja yrityskulttuurin kehittäminen korostavat esimiehen roolia. Strateginen ymmärrys, itsetuntemus ja vuorovaikutustaidot ovat esimiehelle tärkeitä työkaluja arjen haasteisiin. Näihin taitoihin pureutuu Talentreen esimiesakatemia, joka kehittää yritysten kanssa juuri heidän näköistänsä johtamista.

Esimiesakatemia tuo esimiehet säännöllisesti yhteen

Vetrea Terveys Oy:n kanssa toteuttamamme esimiesakatemia käynnistyi alkuvuonna 2018. Vetrean tavoitteena oli koota vastuullisten esimiesten tiimi yhteen, sekä lisätä varmuutta ja valmiuksia toimia yhteisen vision mukaisesti. Kokonaisuuden lähtökohdista voit lukea tarkemmin artikkelista Vetrean Esimiesakatemia: omannäköistä johtamista kehittämässä.

Puoli vuotta myöhemmin oli aika katsoa, miten me mahdollistajina onnistuimme. Kommenttinsa kokonaisuudesta antavat alla niin akatemian valmentajat Antti Haapakorva ja Suvi Kohisevankoski kuin Vetrea Terveyden toimitusjohtaja Laura Airaksinen ja useat esimiehistä.

Vetrea Terveyden esimiesakatemia koostui neljästä lähimoduulista, verkkovalmennusalustasta ja parimentoroinnista sekä mobiilisovelluksesta. Valmennusote oli Talentreelle tyypillisesti osallistava, ja sekä esimiehet että johto syventyivät aiheisiin motivoituneina.

Käytännönläheiset sisällöt elävät arjessa

Akatemian anti kiteytyy lukuisiin keskusteluihin, oman työn tueksi saatuihin työkaluihin ja uusiin näkökulmiin. Yrityskonsernin johto on tyytyväinen omannäköiseen kokonaisuuteen, joka on osunut tavoitteisiinsa. Esimiehet kiittävät säännöllistä kokoontumista kollegoiden kesken ja valmennuksen käytännönläheisiä sisältöjä. Valmentajien näkökulmasta Vetrean esimiesakatemian onnistumisen taustalla ovat esimiesten ja johdon selkeä kehittymishalu ja vahva sitoutuminen.

Puolivuotisen alkuvaiheen jälkeen akatemia jatkuu dynaamisena kokonaisuutena, joka ylläpitää ja edistää esimiestyön ja yrityskulttuurin kehitystä tavoitteiden suuntaan.

Vetrea Terveys Oy

Vetrea Terveys Oy on hyvän elämän mahdollistaja, joka tuottaa asumis-, kuntoutus- ja kotipalveluita. Vetrea on kotimainen toimija, jonka tehtävänä on tarjota apua, tukea ja hoivaa kaikille niitä tarvitseville. Vetrea Terveys Oy:n liikevaihto vuonna 2017 oli 35,1 m€. Tutustu Vetreaan tästä >> www.vetrea.fi

Yrityskonsernin johto on tyytyväinen omannäköiseen kokonaisuuteen, joka on osunut tavoitteisiinsa.