Verkkosivun lopullinen tarkoitus on tuoda yritykselle liikevaihtoa. Verkkosivuston tavoite on siis luoda kauppaa ja myyntiä sivuston vierailijalle. Myynti voi tapahtua sivustolla itsessään (verkkokaupat), tai myynti voi tulla verkkosivuston kautta esimerkiksi yhteydenottoina, jotka johtavat kaupankäyntiin. Hyvä ja tulosta tuova verkkosivu on monien asioiden summa, ja ammattimaisesti suunniteltu ja toteutettu verkkosivu erottuukin muista edukseen. Alta löydät yhdeksän kohtaa, joiden tulisi olla kunnossa ammattimaisella verkkosivulla.

1. Käytettävyys, latausajat ja toiminta.

Verkkosivun käytettävyydellä on suuri merkitys verkkosivun menestykselle. Hyvä käytettävyys tarjoaa saumattoman käyttökokemuksen sivuston käyttäjille ja lisää yrityksen mahdollisuuksia menestyä. Tällöin sivuston latausajat on minimoitu, ja sivuston palveluntarjoajana on luotettava toimija. Hitaat latausajat ovat yksi isoimmista syistä, miksi sivustolla vierailijat poistuvat sivustolta, ja sivuston latausaika vaikuttaa myös näkyvyyteen hakukoneissa. Sivuston tulee toimia ongelmitta riippumatta käytetystä selaimesta, ja sivuston tietoturvan tulee myös olla kunnossa.

2. Näkyvyys ja löydettävyys hakukoneissa.

Paraskaan verkkosivu ei ole minkään arvoinen, jos kukaan ei löydä sivustolle. Mitä enemmän vierailijoita sivulle löytää, sen isompi mahdollisuus on, että yritys saa asiakkaita ja tätä kautta kauppaa. Verkkosivun hakukoneoptimointiin ja näkyvyyteen vaikuttavat mm. sivuston sisältö, sivustolla esiintyvät avainsanat sekä sivustolla esiintyvien linkkien määrä.

3. Verkkosivun rakenne.

Hyvä rakenne on suunniteltu niin, että sivustolla on selkeä navigoida ja oleelliset asiat kuten yhteydenottomahdollisuudet on helppo löytää. Oleelliset asiat ovat sivuilla oikeassa paikassa, ja sivuston navigaation selkeä ja helppo käyttää. Sivuston käyttäjälle ei saa missään vaiheessa tulla tunnetta, että käyttäjä on hukassa sivustolla eikä tiedä, mistä löytäisi etsimänsä asian.

4. Verkkosivun ulkoasu ja selkeys.

Verkkosivun ulkoasun tulee heijastaa toimialaa ja yritystä itsessään. Sivuston ulkoasu tulee suunnitella toimialan kannalta relevantiksi, minkä lisäksi värimaailma ja visuaalinen ilme toteuttavat yrityksen visuaalista ilmettä. Sille, että Ferrarin ja Ladan verkkosivujen ilme ja tunnelma on täysin päinvastainen, on syynsä. Verkkosivun tulee olla myös skaalautuva eri näyttökokoja ja päätelaitteita varten. Myös verkkosivun elementit on loppuun asti suunniteltu. Esimerkiksi erään asiakkaamme verkkosivulla muokkasimme tuotesivun ostonapin ulkoasua, ja napin klikkaukset kasvoivat kuvan osoittamalla tavalla.Graafi verkkosivun tilastoistaKuva 1. Tuotesivun ostonapin klikkaukset.

5. Verkkosivun sisältö ja kiinnostavuus.

Verkkosivun sisällön tulisi olla asiantuntevaa sekä suunnattua sivuston halutulle käyttäjäryhmälle, ja sen tulisi ehdottomasti olla hakukoneoptimoitua. Mitä paremmin optimoitu verkkosivu on, sitä korkeammalle verkkosivu nousee hakukonetuloksissa ja sitä korkeammaksi todennäköisyys sivustolla vierailuun kasvaa. Hakukoneet myös pitävät tuoreesta sisällöstä, joten on hyvä lisätä uutta sisältöä sivustolle aika ajoin esimerkiksi pitämällä sivustolla blogia. Blogin pitäminen on samalla tapa kommunikoida asiakkaiden kanssa, lisätä sivuston käyttäjiä ja kävijämääriä sekä yleisesti pysyä relevanttina omalla toimialalla. Mikäli yrityksellä ei ole osaamista tai aikaa pitää blogia, sisällöntuotannon ulkoistus on tapa saada tuoretta sisältöä verkkosivulle.

6. Sivuston liikenteen seuranta, analytiikka.

Verkkosivuanalytiikalla voidaan seurata, mistä lähteistä ja mistä päin maailmaa sivustolla vieraillaan eniten, eli millaisista käyttäjistä verkkosivun liikenne koostuu. Seurannan avulla voidaan kohdistaa markkinointia ja myyntiä oikealle asiakasryhmälle. Jos yrityksesi painopisteenä on myydä paljuja kesämökeille Pohjois-Savossa, on tärkeää että Pohjois-Savossa asuvat kesämökin omistavat ihmiset, eli haluttu asiakasryhmä, ovat tietoisia sivustosta ja yrityksestä.

7. Markkinointi.

Sivustoa ja yritystä itsessään voidaan markkinoida eri kanavien kautta. Nämä kanavat tulee miettiä yrityksen asiakasryhmän mukaan, eli mihin markkinointikanavaan kannattaa yrityksen resursseja käyttää ja mihin ei.

8. Hallittavuus ja muokattavuus.

On tärkeää, että asiakas itse pääsee tekemään muutoksia sivuille eivätkä hallinta ja sivuston sisältö ole jonkin ulkopuolisen tahon takana. Näin sivut myös kestävät pitkälle tulevaisuuteen eikä sivuja tarvitse uusia aina kolmen vuoden välein, vaan muokkaamalla sivuston ulkoasua hallinnasta saadaan tehtyä sivustolle tarvittavat uudistustoimenpiteet. Hallinta on selkeä ja looginen, ja oleelliset asiat ovat helposti löydettävissä.

9. Huolella koodattu.

Itse sivuston koodin tulisi olla selkeää ja helposti jatkokehitettävää. Näin vältytään siltä, että uuden kehittäjän astuessa puikkoihin kuluu turhaa aikaa ja työtunteja koodin rakenteen sisäistämiseksi.

Kiinnostuitko päivittämään kotisivusi tai verkkokauppasi? Ota yhteyttä, niin jatketaan keskustelua.