Digitaalinen markkinointi tukee asiakasta ostoprosessin aikana monessa eri vaiheessa. Tavoitteena on auttaa asiakasta löytämään itselleen sopiva ratkaisu mahdollisimman vaivattomasti ja oikea-aikaisesti.

Herätä huomio ja houkuttele

Ostopolkunsa alkupäässä oleva ostaja kaipaa pysäyttävää viestiä. Yrityksen kannalta tässä vaiheessa on olennaista tulla löydetyksi ja kiinnittää huomio verkon loputtomassa kohinassa. Kuluttaja etsii ratkaisua ja/tai törmää itseään puhuttelevaan viestiin, joka saa hänen mielenkiintonsa heräämään.

Yrityksen keinoina terästää löydettävyyttään toimivat hakukoneoptimointi ja hakusanamarkkinointi sekä haluttua kohderyhmää puhuttelevat sisällöt, joiden kautta kuluttaja ohjataan yrityksen verkkosivuille.  Hyvin laaditut sisällöt tarjoavat ratkaisun ajankohtaiseen ongelmaan ja niistä näkee, että asiakkaan tarpeet, huolet ja toiveet on ymmärretty. Apuna tähän toimii mm. asiakkaiden profilointi ja palvelumuotoiluIlmaisia työkaluja houkuttelevan sisällön laatimiseksi löytyy useita.

Ylläpidä kiinnostusta ja hurmaa

Kuluttaja tulee verkkosivuille kiinnostavan sisällön perässä. Tällöin on yrityksen paikka voittaa kävijä puolelleen. Riittävä määrä mielenkiintoista, hyödyllistä ja viihdyttävää sisältöä ylläpitää kiinnostusta selata sivuja eteenpäin ja tutustua samalla yritykseen.

Ostopolulla asteleva vertailee ja harkitsee eri vaihtoehtoja, kuuntelee kokemuksia ja hakee kommentteja. Palvele siis kiinnostunutta kävijää ja kommunikoi hänelle yrityksesi kilpailuetu. Verkkosivuston selkeä ilme, sujuva rakenne ja tömäkkä arvolupaus luovat myönteisen mielikuvan. Sivuilta on käytävä helposti ilmi, mitä yritys minulle tarjoaa, ja sisältöjen on tuettava annettua lupausta.

Kiinnostaviin sisältöihin voivat lukeutua tuotekuvauksien ja yrityksen tarinan ohella vastaukset usein kysyttyihin kysymyksiin ja vinkit sekä asiantuntijuutta ja inspiraatiota tarjoavat blogikirjoitukset, videot ja infograafit. Muista, että yrityksen läsnäolon ja sisältöjen muissa kanavissa on oltava yhdenmukaisia verkkosivujen ja brändin kanssa.

Vakuuta ja mahdollista osto

Ostajan vakuuttamiseksi voit tarjota ilmaista kokeilujaksoa tai ladattavaa opasta häntä kiinnostavasta aiheesta – yhteystietoja vastaan. Myös referenssit ja asiakastarinat sekä selkeät videot toimivat erityisesti siinä vaiheessa, kun kuluttaja pohtii ostopäätöstä.

On tärkeää mahdollistaa seuraava askel oston suuntaan verkossa: pidä yhteystietosi helposti saatavilla ja ohjaa sivuillasi eteenpäin erilaisin painikkein ja kehotuksin. Mahdollista osto jo verkossa tilauslomakkeen tai verkkokaupan kautta. Voit myös käyttää työkaluja verkkovierailijoiden tunnistamiseen ja uudelleenmarkkinointiin. Yhteystietonsa jättänyt kävijä on suotuisa kuulemaan teistä lisää uutiskirjeiden tai puhelimen välityksellä.

Toteuta, mittaa ja tehosta

Verkkoläsnäolon merkitys on digiaikana kasvanut, sillä suuri osa kuluttajista – ja yhä useampi yritys – tekee ostopäätöksen ennen, kuin ottaa yhteyttä yritykseen tai lähtee (verkko)kaupoille. On olennaista olla olemassa siellä, missä tapahtuu.

Erilaisten analytiikkatyökalujen perusteella on mahdollista seurata, millaiset viestit puhuttelevat parhaiten ostopolun alkupäässä, millaiset sisällöt sivuvierailijaa kiinnostavat ja kuinka pitkälle hän suunnittelemallasi reitillä etenee. Samoin tehokas uudelleenmarkkinointi ja liidien keruu mahdollistuu digityökalujen avulla. Näin kohdistat markkinointiponnistuksesi juuri potentiaaliselle kohderyhmälle ja opit palvelemaan heitä yhä paremmin.

Jos kaipaat apua timanttisten sisältöjen ja tehokkaan digimarkkinoinnin suunnitteluun, ota yhteyttä!

Blogiterveisin,  Marika Airila