Inbound-markkinointi tarkoittaa markkinointia, jossa asiakas hakeutuu itse tavalla tai toisella vuorovaikutukseen yrityksen kanssa. Yleisesti käytettyä suomennusta termille ei ole, mutta suomeksi voisi puhua esimerkiksi vuorovaikutusmarkkinoinnista.

Ostajien tapa ostaa (eli ostokäyttäytyminen) on viimevuosina muuttunut. Yhä useammin ostaja haluaa vertailla, saada käsiinsä tietoa ja ostaa itse. Tiedon hän haluaa sillä juuri sillä hetkellä, kun innostus iskee. Ostamisen ja tiedon löytämisen täytyy olla mahdollisimman helppoa saman tien.

Inbound-markkinointi on markkinoinnin muoto, joka helpottaa tiedon tarjoamista asiakkaalle ja mahdollistaa tälle omatoimisemman ostamisen. Yrityksen tehtäväksi jää tarjota mahdollisimman helppo tapa ostaa. Yrityksen keinoihin kuuluvat tavat tarjota tietoa, asiakaspalvelua ja lisäpalvelua.

Inbound-markkinointi eroaa outbound-markkinoinnista keinoillaan ja lähtökohdillaan. Pelkistetysti eroa voi kuvata siten, että siinä missä outbound-markkinointi tuo itseään esille, inbound-markkinointi vetää halukkaat puoleensa.

Mitä sitten on outbound?

Outboundin keinot:

 • TV-mainonta
 • Lehtimainonta
 • Radiomainonta
 • Netin bannerimainonta
 • Puhelinmyynti

Inboundin keinot:

Outboundia ei kannata unohtaa. Sillekin on paikkansa ja kohderyhmänsä. Inboundia ja outboundia ei siksi kannata ajatella kilpailevina markkinointimuotoina, vaan etsiä paras ja kustannustehokkain tapa tavoittaa oma kohdeyleisö hyödyntämällä jompaa kumpaa tai molempia tapoja.

Inboundin ja outboundin vastakkainasetteluun törmää useimmiten silloin, kun halutaan haastaa yrityksiä, joissa outbound on perinteinen vakiintunut tyyli, ja inboundia ei ole vielä nähty mahdollisuutena.

Inbound-esimerkkejä Talentreen asiakkaista.

Biokian verkkokauppa ja markkinointi.

Biokian verkkokauppa on hyvä esimerkki inbound-markkinoinnista, jota tehdään mm. hakukoneoptimoinnin, reseptien ja blogin avulla.

Rakensimme Biokialle hakukoneystävällisen verkkokaupan marjajauheiden ja kuivattujen marjojen myyntiin.

Hakukoneystävällinen verkkokauppa oli hyvä pohja myynnin kasvattamiselle, mutta samalla suoria tuotehakuja (”marjajauhe”, ”kuivattu puolukka”) tehdään rajallinen määrä. Kun Google-sijoitukset perustuotesanoilla alkavat olla hallussa, täytyy keksiä, mitä muuta kohderyhmä voisi verkosta hakea ja mikä heitä kiinnostaa. Mitä voisi tarjota heille, jotka eivät tiedä vielä googlata suoraan itse tuotetta, mutta voisivat nähdä sen ratkaisevan tarpeensa?

Laajempaa näkyvyyttä ajatellen sivustolle suunniteltiin blogi- ja reseptiosiot. Nämä tarjoavat potentiaalisille asiakkaille paitsi herkullisia reseptejä houkuttelevine kuvineen, vastaavat myös suosittuihin hakuihin kuten ”terveellinen herkku” ja ”mustikkatuorepuuro”. Lisäksi molemmat osiot toimivat käyttövinkkeinä, ja sitouttavat siten osaltaan jo olemassa olevia asiakkaita. Blogien ja reseptien kautta uusi, tärkeä kohdeyleisö tutustuu Biokian tuotteisiin. Inbound on siis myös brändimarkkinointia.

Talentree paitsi tuottaa ja hankkii sisällöt resepteihin ja blogiteksteihin, myös hoitaa niiden jakelun esimerkiksi sosiaalisessa mediassa sekä maksuttomasti että maksullisesti, oikeille kohderyhmille.

Katso koko referenssi

Inbound-markkinoinnin hinta.

Usein inboundista puhutaan edullisena tai ilmaisena, koska inboundin puolella maksetaan vähemmän esimerkiksi mainostoimistolle aineistoista ja media-alustalle mainoksen jakelusta. Kulurakenne on kuitenkin erilainen. Inboundissa kulut muodostuvat useimmiten pääasiassa sisällöntuotannon kustannuksista. Tarvitaan myös laadukas oma alusta jakeluun, esimerkiksi hakukoneoptimoitu verkkopalvelu. Alla eritellään Inbound- ja Outbound-markkinoinnin tyypillisiä kuluja.

Outboundin yleisiä kuluja:

 • Mediamaksut (lehdet, TV)
 • Mainosmateriaalit (printti)

Inboundin yleisiä kuluja:

 • Sisällöntuotanto: tekstit, kuvat, video
 • Laatu (verkkopalvelu, sisältö)
 • Mediamaksut (esim Google-hakumainonta)
 • Suunnitelmallisuus, strategia
 • Hakukoneoptimointi
 • Asiakaspalvelu
 • Markkinoinnin automaatio

 

Miksi panostaa inboundiin?

 • Inbound on parempaa asiakaspalvelua.
 • Inboundin avulla olemassa oleva asiakas on helpompi sitouttaa.
 • Inbound tarkoittaa laadukkaampaa sisältöä, paremmin toimivia verkkosivustoja ja vähemmän ärsyyntyneitä ja tiedottomia asiakkaita.
 • Inbound kasvattaa brändisi arvoa ja on brändimarkkinointia parhaimmillaan.
 • Koska ostaja tietää jo haluavansa jotain – älä jätä käyttämättä tilaisuutta tarjota tuotettasi!
 • Koska ostaja on kiinnostunut aiheesta ja haluaa tietää lisää: Sinulla on tilaisuus tarjota hänelle tuputtamatta etsimäänsä. Samalla voit kertoa tavastanne toimia ja tuotteenne eduista sekä vakuuttaa hänet ostopäätöksestä.
 • Inbound-markkinoinnillinen ajattelu ohjaa koko liiketoiminnan suuntaa modernimpaan malliin. (Tai toisinpäin!)

Miksi kaikki eivät tee inbound-markkinointia, jos se on niin toimivaa?

 • ”Ei ole aikaa/henkilöitä tuottamaan sisältöä.”
  Inbound-ajattelu on nivottava osaksi yrityksen strategiaa ja kasvua sekä sen tapoja toimia. Aivan kuten muillekin yrityksen toiminnoille, myös markkinoinnille on varattava resursseja (eli aikaa ja oikeat henkilöt), jos halutaan kehittyä.
 • Inbound vaatii yritykseltä uudistumiskykyä ja kykyä investoida kehitykseen.

Tarvitsetko apua inbound-markkinointiin?

Talentree tarjoaa sekä konsultoivaa apua että markkinoinnin toimenpiteitä. Inbound-markkinoinnissa osaamiskenttämme on erityisen laaja. Luodaan yhdessä yrityksesi tavoitteisiin nivoutuva inbound-strategia ja toteutetaan se.