Halvimmillaan verkkosivut saa rakentamalla ne itse palveluilla kuten wix tai kotisivukone, jolloin kuluna on lähinnä työhön käytetty aika. Mainostoimiston tekemänä verkkosivut puolestaan maksavat muutamasta tuhannesta kymmeniin tuhansiin euroihin. Hintaa arvioitaessa on olennaista huomioida se, kuinka paljon verkkosivu tulee yritykselle tuottamaan.

Mistä sitten tietää, miltä palveluntarjoajalta ja minkä hintaiset sivut hankkii? Listasimme tärkeimpiä seikkoja, jotka nostavat verkkosivun hintaa – ja samalla sen toimivuutta.

1. Rakenne ja konversio-optimointi

Verkkosivujen rakenne on hyvä suunnitella osaksi markkinoinnin kokonaisuutta, jolloin se tukee mahdollisimman hyvin yrityksen strategiaa. Mieti, mitä verkkosivujen olemassaololla halutaan saavuttaa: mitä käyttäjän halutaan sivuilla tekevän ja mihin hänen halutaan siellä päätyvän? Panostamalla verkkosivun rakenteen suunnitteluun saavutetaan paremmin asetettuja konversiotavoitteita kuten yhteydenottoja tai ostoja. Pienemmillä ja huokeammilla sivustoilla suunnittelutyö on monesti jätetty tekemättä.

2. Sisältö

Sisältö voi olla joko asiakkaan itse tekemää tai vaihtoehtoisesti ammattilaisten tuottamaa, dataan pohjautuvaa sisältöä, joka vastaa käyttäjän tarpeisiin. Dataa voi hankkia esimerkiksi asiakaskyselyillä tai hakusana-analyysillä. Näin muodostuu kuva siitä, mitä ihmiset verkosta hakevat.
Hyvä sisältö on tuotettu vastaamaan aikaisemmin suunniteltua sivustorakennetta. Samoin käyttäjäpolut (eli se, miten asiakkaan halutaan sivustolla liikkuvan) on rakennettu tukemaan haluttuja toimintoja. Kiinnostavien sisältöjen ja loogisen rakenteen avulla käyttäjää liikkuu luontevasti kohti haluttua konversiopistettä (esim: lisää ostoskoriin, jätä yhteystietosi).

3. Analytiikka

Kevyimmillään analytiikka voi tarkoittaa sitä, että sivustolle on asennettu Google Analyticsin seurantakoodi, joka kerää tietoa kävijöiden määrästä ja suosituimmista sivuista. Tarkempia tuloksia saadaan kuitenkin, kun analytiikkaa seurataan tarkemmin ja syvemmällä tasolla. Ennalta asetettujen tavoitteiden seuranta kuten tiettyjen linkkien klikkaus, lomakkeen lähetys, chatin käyttö ja ostoskoriin lisäys tai ostoprosessin keskeytyminen ovat esimerkkejä tarkemmasta seurannasta, jolla voidaan vaikuttaa suoraan sivuston tuottavuuteen, kun sivustoa kehitetään jatkuvasti kertyvän tiedon pohjalta. Tämä kaikki voidaan esittää asiakkaalle myös helposti luettavassa muodossa selkeänä mittaristona.

4. Hallittavuus

Sivusto voidaan rakentaa hyvinkin nopeasti julkaisualustan kuten WordPressin valmiiden elementtien päälle. Nämä elementit ovat lähes poikkeuksetta staattisia, eikä niiden sijaintiin voi vaikuttaa. Jos sivustolle halutaan kuitenkin enemmän muokattavuutta, siitä on hyvä tehdä modulaarinen. Tällöin sivuston sisältö rakennetaan moduuleista, jotka ovat liikuteltavia. Sivuilla olevia elementtejä voi järjestellä halutessaan eri järjestykseen, tai niitä voi lisätä tai poistaa. Myös uusien elementtien tuottaminen on kustannustehokasta, ja ne ovat uudelleen käytettävissä myös muualla sivustolla.

5. Visuaalisuus

Verkkosivun ilme on tärkeä osa yrityksen kokonaisilmettä, ja sen suunnitteluun on hyvä käyttää ammattilaista. Visuaalinen ilme rakentaa haluttuja mielikuvia ja ohjaa kuluttajaa asemoimaan yrityksen oikein. Yhtenäinen ilme tekee yrityksestä tunnistettavan eri kanavissa ja vaikuttaa osaltaan myös luotettavuuteen.

Verkkosivun visuaalinen ilme on tärkeää suunnitella jo aiemmin tehdyn rakennesuunnittelun pohjalta, jolloin lopputulos on sekä hyvännäköinen että helppokäyttöinen. Myös aiemmin mainittu modulaarisuus tulee ottaa sivuston visuaalisen ilmeen suunnittelussa huomioon, jotta itse sivuston koodaaminen olisi kustannustehokasta.

6. Hakukoneoptimointi

Hakukoneoptimointi ja sen suunnittelu on sivuston kannalta yksi tärkeimmistä asioista. Tämä voi pitää sisällään hakusana-analyysin, jolla selvitetään, millä sanoilla ja termeillä ihmiset hakevat hakukoneista sisältöä. Hakukoneoptimointi liittyy siis olennaisesti sivuston sisällön suunnitteluun. Luonnollisesti sivustoa ei kannata täyttää sellaisilla termeillä tai sanoilla, joita ihmiset eivät käytä.
Toinen tärkeä asia on ns. tekninen optimointi, jolla varmistetaan, että sivusto on hakukoneiden silmissä laadukas ja luotettava. Muun muassa sivuston latausnopeus, rikkinäiset linkit, kuvien koko ja se, miten sisältö linkittyy keskenään ovat asioita, jotka tulee hoitaa asianmukaisesti kuntoon.

Kun verkkosivustolla halutaan saavuttaa tuloksia kuten liidejä tai myyntiä, on siihen hyvä suhtautua prosessina, jatkuvana osana markkinointia ja yrityksen strategiaa. Sivustoa tulee seurata, mitata ja analysoida, ja muokata näiden pohjalta kohti parempia tuloksia. Mitä huolellisemmin sivustoon liittyvät pohjatyöt on tehty, sitä suurempia tuloksia on mahdollista saavuttaa. Käytännössä 1 000 € ja 10 000 € sivuston erona on suunnitelmallisuus, työn määrä ja laatu.

 

Lue myös: Ovatko nämä 9 asiaa kunnossa verkkosivuillasi?
Tutustu palveluihimme: verkkosivut ja verkkokaupat