”Sisältöä pystymme varmaankin itse helposti muokkaamaan?” tai ”Kuvia voi varmaankin itse vaihtaa halutessaan?” kysyy moni asiakas hiukan epävarmana kotisivujen aloituspalaverissa. Kysymys on ymmärrettävä. Vaikka minulle on itsestään selvää, että nettisivujen sisältöä, linkkejä, kuvia ja yksittäisen sivun rakennetta pystyy ja tulee pystyä muokkaamaan, on monilla asiakkailla vieläkin tilanne että

1) kotisivujen muokkaaminen on liian hankalaa. Joko hallintapaneeli on vaikea käyttää tai huonon koodauksen takia kotisivut rikkoutuvat helposti pienestäkin muutoksesta.

2) kotisivujen rakenteen ja kuvien muokkaaminen sekä pahimmillaan jopa sisällön muokkaaminen tai yksittäisen sivun lisääminen on kotisivujen tekijän takana. Kotisivut ovat niin sanotusti kovakoodattuja, ja jos asiakas haluaa toteuttaa mitään yllä olevista muutoksista, on pakko ottaa yhteyttä kotisivujen toimittajaan.

Hyvin suunniteltu on puoliksi tehty

Tämä toteamus pätee myös kotisivuissa. Hyvä suunnittelu edesauttaa, että uudet kotisivut ovat helposti muokattavat, ne kestävät aikaa (niin teknisestä, visuaalisesta kuin käytettävyyden näkökulmasta) ja niitä on pienemmän tai suuremman uudistuksen kohdatessa helppo päivittää.

Me Talentreella suunnittelemme yhdessä asiakkaan kanssa, millaista sisältöä kotisivuille tulee ja miten asioita on tarpeen esittää sivustolla. Tämän pohjalta luomme erilaisia moduuleita eli sivujen rakennuspalikoita.  Voit vapaasti valita, millaisista palikoista haluat sivun muodostuvan, vaihdella palikoiden paikkoja sekä muokata näihin tulevaa tekstiä ja sisältöä. Tämä riittää usein niin kutsuttuun arkipäivittämiseen.

Kuva moduulirakenteesta

Kuva 1 Esimerkki moduulirakenteesta

Vaikka sinulla on vapaus muuttaa sivujen sisältöä, ei sinun tarvitse pelätä, että sivusto menee rikki. Yhteisen suunnitelman pohjalta kotisivuille ja moduuleihin on tietyt pelisäännöt, jotka määrittävät, miltä sivut näyttävät. Tekstiosioiden ympärillä on tietty määrä tyhjää tilaa, kuvat asettuvat tietyllä tavalla, otsikot ja kappaleiden teksti (eli leipäteksti) ovat tietynkokoiset ja väriset ja sivuilla on käytössä tietty värimaailma. Näin ei ole vaaraa, että sivuistasi tulee eri fonteista, väreistä ja erikoisista asetteluista muodostuva sekasotku.

Ero valmiisiin nettisivurakentaja-lisäosiin (Page Builder Plugins)

Aikaisemmin mainitsin, että teemme kotisivuille valmiit palikat, joiden avulla nettisivujen päivittäminen on hyvin ketterää. Tässä vaiheessa on hyvä tehdä ero suosittuihin nettisivujen rakentajiin (Page Builder Plugins) kuten Elementoriin, Beaver Builderiin tai Divi Builderiin. Nämä rakentajat ovat yleensä WordPress-pohjaisten nettisivujen lisäosia ja vaikka näiden avulla voidaan luoda uusia moduuleita, vaihtaa niiden paikkaa ja muokata sisältöä, ovat ne täysin eri asia kuin meidän luomamme sisällönhallintajärjestelmä.

Valmiit nettisivujen rakentamiseen tarkoitetut lisäosat rikkovat helposti nettisivujen ulkoasua. Esimerkiksi fontin tai tekstin värin muuttamiseksi tarvitaan erikoisempaa kikkailua, joka vaatii hiukan koodaustaitoa ja pahimmillaan jopa koodaria. Kun uusi moduuli lisätään näiden lisäosien avulla nettisivuille, saattaa sivu näyttää hyvältä tietokoneella katsottaessa, mutta puhelimella sisältö näyttää erikoisemmalle. Tämä taas vaatii koodarin apua.

Valmiit nettisivujen rakentamiseen tarkoitetut lisäosat rikkovat usein helposti nettisivujen ulkoasua.

Pahimmillaan tilanne saattaa äityä siihen, että nettisivujen koodissa on paljon sivukohtaisesti monia niin sanottuja ”purkkaratkaisuja” eli korjauksia, jotka on luotu vain hätäisesti korjaamaan yksi ongelma ja jotka rikkoutuvat herkästi, kun tehdään jokin muu uusi muutos. Lisäksi nämä lisäosat luovat sivuille paljon turhaa koodia, mikä johtaa hitaampiin latausaikoihin. Ja hitaat latausajat eivät ole hakukoneiden mieleen.

Meillä nettisivujen moduulit eivät perustu valmiisiin lisäosiin. Taitavat ja ammattitaitoiset koodarimme luovat sivuillesi yksilölliset moduulit, jotka ottavat valmiiksi huomioon kaikki ne erilaiset muokkaustilanteet ja visuaaliset ulkoasut, joista olemme yhdessä sopineet. Moduulien taustalla oleva koodi on huolellisesti mietitty siten, että kotisivut toimivat niin mobiililaitteilla kuin tietokoneen näytöllä ja että purkkaratkaisuihin ei ole tarvetta.

Entä jos haluan tehdä jotain erikoisempaa?

Nyt, kun olemme tehneet eron valmiiden nettisivujen rakennuslisäosien ja meidän tapamme välille, on hyvä palata takaisin Talentreen tekemien sivujen muokkausmahdollisuuksiin.

Haluatko lisätä sivuillesi esimerkiksi chatin, botin, upottaa ajanvarausjärjestelmän tai tehdä jotain muuta erikoista?  Tästä ei muodostu ongelmaa WordPressillä toteutetuilla sivuillamme. Lisäosa-osiot ovat näkyvillä asiakkaillemme, ja kotisivut on koodattu siten, että erikoisemmissa tilanteissa kenen tahansa koodausta osaavan on helppo päivittää sivuja.

Kun kotisivuille on tarpeen tehdä suurempi remontti esimerkiksi brändiuudistuksen kohdatessa, tulee asiakkaalla olla mahdollisuus kehittää sivuja vapaasti. Emme harrasta niin kutsuttua vendor lock-in -toimintaa, jossa pakotamme asiakkaat sitoutumaan meihin tai keneenkään muuhunkaan toimijaan.

Luomiemme kotisivujen koodi on nättiä.

Kun on aika tehdä uusi kotisivu-uudistus, voit vapaasti lähteä toteuttamaan sitä valitsemasi nettisivutoimittajan kanssa. Luomiemme kotisivujen koodi on nättiä. Joten kuka tahansa sivupohjaa lähteekin kehittämään, koodin sisäistämisen tulisi olla helppoa ja kehittämisen ketterää osaavalle nettisivujen rakentajalle.

Kotisivuja, kuten mitä tahansa muuta investointia, on hyvä tarkastella myös pidemmällä aikavälillä. Verrataan tilanteita, jossa A) sivut on toteutettu puhtaasti nettisivujen rakentamiseen tarkoitetulla lisäosilla (Page Builder Plugins) tai B) sivut on koodattu nätillä ja järkevästi toteutetulla koodilla. Kun tilanteessa A halutaan lähteä tekemään nettisivu-uudistusta, joudutaan koko sivusto rakentamaan eli koodaamaan uudelleen, käytännössä tyhjästä. Tilanteessa B nettisivu-uudistuksessa voidaan hyödyntää jo olemassa olevaa koodia. Näin tilanteessa B nettisivu-uudistuksen koodaukseen menee vähemmän aikaa ja työtä kuin tilanteessa A, mikä tarkoittaa käytännössä edullisempia elinkaarikustannuksia.

Helppokäyttöiset ja asiakkaan omistamat kotisivut

Eli mitä sinä asiakas voit muokata tekemillämme kotisivuilla? Periaatteessa kaikkea, mihin rahkeesi riittävät joko itse tai valitsemasi kumppanin kautta – on kumppani sitten me tai jokin toinen toimija. Tekemämme kotisivut ovat aina täysin asiakkaan omistamat.

Kun olet päivittämässä tai hankkimassa uusia nettisivuja, varmista sivujen toimittajalta nämä sivujen muokattavuuteen liittyvät asiat:

1) Mitä asioita voit muokata kotisivuilla itse? Varmista, että voit: muokata sisältöä, luoda uusia sivuja, muokata yksittäisen sivun rakennetta, lisätä lisäosia ja lisätä sivuille verkkosivun seurannan (esim. Google Analytics, Facebook-pikseli jne). Selvitä, mitkä asiat ovat nettisivun toimittajan takana ja mitkä muokkaukset ovat maksullista lisätyötä.

2) Mitkä ovat toimittajan toimintatavat, kun nettisivuille halutaan tehdä suurempi uudistustyö? Varmista, että nettisivut ovat varmasti kokonaisuudessaan yrityksesi omistamat. Antaahan kotisivujen toimittaja tulevaisuudessa kaikki käyttöoikeudet ja pääsyn sivujen kehittämisympäristöön tarvittaessa myös toiselle toimijalle? Tilanteessa, jossa entisten nettisivujen ja nettisivu-uudistuksen tekijä on eri, on tärkeää varmistaa, että yhteistyö tulee sujumaan mutkattomasti.