Puhuuko hakukoneoptimoijasi tai mainosraporttisi eri kieltä kanssasi? Täältä voit tarkistaa käytetyn termin selväkielisen selityksen ja digimarkkinointijargonin määritelmät suomeksi. 

Audience Network 

Mm. Facebook-mainonnassa on käytössä Audience Network. Audience Network tarkoittaa muita verkkosivuja (Facebookin lisäksi), joissa mainokset voivat näkyä, jos tämä asetus on käytössä. 

Facebook eivät paljasta täyttä listaa, mitä sivuja heidän Audience Networkiinsa kuuluu. Siksi on suositeltavaa A/B-testata, kannattaako Audience Network -mainospaikkoja pitää mukana. Käytännössä kannattaa siis tehdä yksi mainossetti (A), jota näytetään Audience Networkin mainospaikoilla ja yksi samanlainen mainossetti (B), jota ei näytetä Audience Networkin mainospaikoilla. Näin näet, kumpi menestyy paremmin.

Voit myös tarkistaa Facebookin Business Managerista, millä Audience Network-sivuilla mainoksesi ovat näkyneet.

Google Adsin vastaava ominaisuus on nimeltään Google Search Partners. Audience Networkiin ja Google Search Partnersiin kannattaa suhtautua varauksella, jos on tärkeää, ettei brändisi näy vääränlaisessa ympäristössä.

 A/B-testaus 

Testausmenetelmä, jossa käyttäjille näytetään kahta eri versiota esim. mainoksesta tai sivustosta. Tuloksien perusteella valitaan parempi vaihtoehto käyttöön. A/B-testausta tehdään paljon digimainonnassa aina Googlen hakusanamainonnasta Facebook-mainontaan. Myös uutiskirjeiden sisällöissä voi hyödyntää A/B-testausta.

Algoritmi 

Tarkalta määritelmältään algoritmi on kuvaus siitä, miten jokin tehtävä suoritetaan. Digimarkkinoinnin yhteydessä kuulee usein puhuttavan algoritmistä esimerkiksi Facebookin tai Googlen osalta. 

Facebookin algoritmistä puhuttaessa tarkoitetaan yleensä sitä, miten automatiikka optimoi mainosten näkymistä käyttäjille tai miten Facebook päättää, mistä julkaisuista käyttäjän kuten sinun uutisvirtasi koostuu – kenen kavereiden ja minkä yritysten julkaisuja näet. Algoritmi vaikuttaa siis esimerkiksi mainonnan kattavuuteen ja yleisöön sekä orgaanisten sivujulkaisujen kattavuuteen. 

Googlen algoritmista puhuttaessa tarkoitetaan yleensä menetelmää, jolla päätetään, mitkä verkkosivustot valikoituvat maksuttomiin hakulistauksiin ja missä järjestyksessä eli ketä Googlen hakutuloksissa mm. etusivulla näkyy eri käyttäjille. Tähän vaikuttavat sadat eri tekijät.

Googlen ja Facebookin algoritmit ovat salaisia. Niiden jäljille voi kuitenkin yrittää päästä seuraamalla kehitystä aktiivisesti, A/B-testaamalla ja mittaamalla. Algoritmejä kehitetään jatkuvasti, joten niiden sokea seuraaminen ja sisältöjen optimointi pelkästään algoritmia miellyttääkseen ei kannata – algoritmi voi muuttua milloin tahansa. 

Avainsana/hakutermi/hakusana
Keyword, search term, query 

Sana, jonka käyttäjä kirjoittaa hakukoneeseen etsiessään jotain. Voi tarkoittaa myös sivuston sisäiseen hakukenttään tai vaikka YouTube-hakuun kirjoitettua hakusanaa. 

CPA = Konversiohinta
Cost per Acquisition 

Hintatarjousmalli, jossa maksetaan vain konversioista eli tietyn tapahtuman toteutumisesta. Tätä hintatarjousmallia voi käyttää mm. Facebook- ja Google-mainonnassa. Tällöin maksat vain tuloksista. Konversiohinnan suuruus riippuu tuotteen/palvelun hinnasta ja katteesta. Joskus konversiosta voi olla järkevää maksaa esimerkiksi 5 €, joskus 50 €. Tämä hintatarjousmalli vaatii yleensä toimiakseen kunnolla dataa alle. 

CPC = Klikkaushinta 
Cost per Click, myös PPC = pay per click 

Hintatarjousmalli, jossa maksetaan vain klikkauksista. Tätä voi käyttää mm. Facebook- ja Googlemainonnassa. Maksat vain, kun joku kikkaa mainostasi. Tällöin pelkistä näyttökerroista ei veloiteta. Tavalliset klikkaushinnat ovat Suomessa 1-3 €, mutta hinta riippuu täysin kilpailusta, mainonnan kohdennuksesta ja toimialasta. 

CPM = 1000 näyttökerran hinta
Cost per mille/thousand 

Hintatarjousmalli, jossa maksetaan näyttökerroista. Tämä hintatarjousmalli on yleinen bannerimainonnassa, mutta sitä on mahdollista käyttää myös Facebook- ja Google-mainonnassa. Tavallisesti CPM-hinnat vaihtelevat välillä 10-30 €. Hintaan vaikuttaa mm. media ja sivusto, kilpailu ja kohdennus. 

CTR = Klikkausprosentti 
Click through rate 

Tämä luku kertoo, kuinka monta prosenttia mainoksen/julkaisun nähneistä klikkasi mainosta.

Display-mainonta 

Display-mainonta on bannerimainontaa. Tämä tarkoittaa eri medioiden mainospaikoilla mainostamista esimerkiksi kuvamainoksilla. Display-mainonnassa maksetaan yleensä näyttömääristä, ja tavoitteena on näkyvyys oikealle kohderyhmälle. Medioita ovat esimerkiksi sanoma- ja aikakauslehtien verkkosivut ja blogisivustot.

FB-pikseli & LI-pikseli 

Pikselit ovat evästepohjaisia työkaluja, joilla välitetään tietoa verkkosivuston käyttäjistä Facebookin ja LinkedInin mainostyökaluihin. Tämä mahdollistaa esimerkiksi markkinoinnin kohdistamisen verkkosivusi kävijöille sosiaalisessa mediassa. Evästeet ovat anonyymejä, eikä yksittäistä käyttäjää voida tunnistaa henkilönä. Pikselit ovat verkkosivustolle lisättäviä työkaluja, joiden keräämän tiedon käyttö tapahtuu Facebookin ja LinkedInin omissa mainosalustoissa.  

Google Ads 

Mainonnanhallintatyökalu, eli paikka, josta mainonta laitetaan päälle ja josta se optimoidaan Googleen. Google Adsin kautta voi tehdä hakusanamainontaa, Google Display (GDN) -bannerimainontaa ja YouTube-videomainontaa. 

Google Analytics 

Ilmainen työkalu, jolla voi seurata verkkosivustolle tulevaa liikennettä ja käyttäjien liikkumista verkkosivuston sisällä. Analytics näyttää mm. sivuston kävijämäärän ja sen, millä sivuilla käyttäjät ovat käyneet, mitkä blogit saivat eniten sivunkatseluita, montako kävijää klikkasi uutiskirjeestä sivulle ja tuleeko sosiaalisesta mediasta sivustollesi käyttäjiä. Google Analytics on räätälöitävissä sivustokohtaiseksi, jolloin tärkeimpiä lukuja on helppo tarkastella. Google Analyticsiin voi myös asentaa omia mittareita. 

Google Analytics on erittäin tärkeä työkalu digimarkkinointia tehdessä. Analyticsin etuna on ilmaisuuden ja räätälöitävyyden lisäksi se, että se on helppo yhdistää toimimaan useimpien mainonnanhallintatyökalujen kanssa. 

Vinkki! Varmista, että sinulla on omistajuus sivustosi Analyticsiin. 

Google Analytics verkkokauppa-ominaisuus 
Google Analytics Ecommerce 

Google Analyticsin erikseen käyttöön asennettava lisäominaisuus verkkokaupan mittaamiseen. Google Analyticsin verkkokauppaominaisuus tarjoaa tietoa mm. ostoskoriin lisäyksistä ja siitä, mistä lähteestä ostajat tulevat, mitä tuotteita kannattaa myydä missäkin kanavassa ja paljonko markkinointi tuottaa suhteessa kuluihin.

GDN = Google Display Network 

Googlen yhteistyöverkosto bannerimainonnan näyttämiseen. Google Display Networkin hyviä puolia ovat mm. uudelleenmarkkinointimahdollisuus, mahdollisuus konversio- ja klikkaushintatarjouksiin sekä tehokas ja osittain automatisoitu mainonnan optimointi.  

Google Tag Manager 

Tämä ilmainen työkalu auttaa seuraamaan käyttäjien verkkosivun sisällä tekemiä toimintoja ja tapahtumia. Google Tag Manager laajentaa sivuston seurattavuutta niihin osa-alueisiin, joihon Google Analytics ei itsessään pysty – vaikka tieto lopulta esitetäänkin Google Analyticsissä. Tämä palvelu toimii taustalla, eikä se vaadi aktiivista käyttöä. 

Tag Managerin kautta voidaan sivustolle lisätä esimerkiksi Facebook-pikseli ja Google Analytics -koodi sekä asentaa perusta kuntoon Google Analytics -konversioille eli tapahtumien seurannalle.  

Tag Managerin etuna on markkinoijan/raportoijan näkökulmasta se, että erilaisia koodeja ei ripotella pitkin sivustoa hankalahkosti koodin kautta hallittaviksi, vaan kun Tag Manager on kerran asetettu, ei sivuston koodia tarvitse enää muokata joka kerta, kun halutaan asentaa uusi scripti tai mittari. Kaikki löytyy samasta paikkaa, ja on helposti muokattavissa ja jaettavissa. 

Vinkki! Varmista, että sinulla on omistajuus sivustosi Tag Manageriin. 

Hakukone
Search Engine 

Palvelu, jonka tarkoituksena on löytää käyttäjälle tietoa internetistä. Tunnettuja hakukoneita ovat esimerkiksi Google, Bing, Yahoo & Yandex. 

Hakusijoitus
Position 

Hakusijoitus kertoo, monesko näytettävistä mainoksista sinun mainoksesi keskiarvoisesti on. Tavoiteltava sija Google-mainonnassa on 2-3 ja orgaanisissa hakutuloksissa tulosten ensimmäisellä sivulla eli sijoilla 1-10.

Hotjar 

Hotjar on palvelu, joka tekee lämpökarttoja kävijän liikkeistä sivulla eli käytännössä kertoo visuaalisesti, mitä asiakas on tehnyt verkkosivulla. Hotjarin avulla saatte kävijöiden verkkosivuistunnoista nauhoitteita ja pääsette konkreettisesti katsomaan, mitä asiakas sivuilla tekee. Tätä tietoa voi hyödyntää verkkosivun jatkokehityksessä. 

Istunnon kesto
Session duration 

Istunnon kesto kuvaa aikaa, jonka käyttäjä verkkosivustolla viettää alkaen siitä, kun hän saapuu sivustolle. 

Kattavuus
Reach 

Kattavuus kuvaa, montako eri käyttäjää tai verkkoselainta julkaisu tavoitti. Jos esimerkiksi Matti näkee saman mainoksen Facebookissa 3 kertaa ja Maija 2 kertaa, on kattavuus 2 käyttäjää ja näyttökertojen määrä 5.   

Huom. sama käyttäjä voi olla useamman päivän tuloksissa mukana, eli kattavuuksia ei voi laskea yhteen eri päiviltä. Esim. jos Matti vierailee sivustolla kolme kertaa viikossa, näkyy hän kattavuustuloksissa jokaisen päivän kohdalla.

Klikkaus
Click 

Facebookissa klikkaus voi tarkoittaa mitä tahansa mainoksen klikkausta, esim. mainoksen kommenttiosion avausta tai jaetun linkin klikkausta. 

Google Adsissa klikkaus tarkoittaa mainoksen klikkausta, joka johtaa joko sivustolle tai puhelinsoittoon. 

KPI = Avainmittari/suorituskyvyn mittari
Key performance indicator 

KPI-mittareita voidaan määritellä mm. liiketoiminnalle, verkkosivustolle tai digimainonnalle. KPI-mittareiden tarkoitus on päästä mitattavasti tavoitteisiin. Suorituskykymittarit kertovat yhdellä silmäyksellä nykytilanteen sekä trendit. Esimerkiksi verkkosivuston KPI-mittareita voisi olla liidien määrä, hakukoneesta tulevien käyttäjien määrä ja ostokset verkkokaupasta.

Konversio
Conversion 

Konversio on sivustollasi tärkeäksi maaliksi/tavoitteeksi merkattu toiminto, joka käyttäjän toivotaan tekevän. Tämä voi olla uutiskirjeen tilaus, puhelinsoitto tai lomakkeen lähettäminen.

Huom! Facebook ei osaa laskea konversioita käyttäjäkohtaisesti. Jos sama käyttäjä tekee tulee sivulle kahdesta eri mainoksesta ja tekee yhteensä yhden konversion (kuten uutiskirjeen tilauksen tai verkkokauppaostoksen), laskee Facebook yhteensä 2  konversiota eli molemmille mainoksille. Siksi Facebookin konversioseuranta ei ole yhtä luotettava kuin Google Analyticsin seuranta. 

Käyttäjä
User 

Google Analyticsissä oletusasetuksissa yksi verkkoselain lasketaan yhdeksi käyttäjäksi. Keskimäärin yksi ihminen on 3 käyttäjää, koska hän käyttää puhelimen selainta ja pöytäkonetta/läppäriä sekä tablettia tai välillä eri selainta (esim. Google, Safari, Internet Explorer). Sosiaalisessa mediassa taas yksi käyttäjä vastaa yleensä yhtä profiilia. 

Laite 

Laite on käyttäjän tietyssä istunnossa eli verkkovierailussa käyttämä laite (tietokone, mobiili, tabletti). 

Laskeutumissivu (aloitussivu)
Landing page 

Laskeutumissivu eli ländäri on sivu, jolle esim. mainokset ohjaavat. Usein laskeutumissivu on myyvä ja ohjaa verkkovierailijaa kohti tietty toimintoa (konversiota).

Liidi 

Liidillä tarkoitetaan henkilöä tai yritystä, joka jättää yhteystietonsa ja osoittaa kiinnostuksensa yritystäsi kohtaan. Liidejä ovat esim. verkkosivustolla uutiskirjeen tilaukset, yhteydenottolomakkeen täytöt tai sähköpostin jättö oppaan latauksen yhteydessä. 

Liikenteen lähde
Traffic source 

Liikenteen lähde kertoo, mistä sivustolle on tultu. Lähteitä ovat esimerkiksi. Facebook, Instagram tai Google.

Liikenteen tulotapa
Traffic medium 

Liikenteen tulotapoja ovat maksettu, orgaaninen ja lähete. Tämä osio kertoo siis lisää siitä, miten liikennettä on hankittu. 

Suora (direct) liikenne tarkoittaa, että käyttäjä on yleensä kirjoittanut sivun osoitteen suoraan osoiteriville. Suora liikenne sisältää myös liikenteen lähteet, joita ei pystytä luokittelemaan muualle. 

Orgaaninen/luonnollinen (organic) liikenne on sivustolle saapuvaa liikennettä, josta ei ole maksettu. Esimerkiksi Googlen ja Facebookin liikenne voidaan tulotavan perusteella erotella orgaaniseen ja maksettuun riippuen siitä, onko verkkovierailija saapunut maksetun mainoksen/julkaisun vai normaalin hakutuloksen/päivityksen kautta.

cpc, cpa, cpm (cost per click, cost per acquisition, cost per 1000 impressions) kuvaavat maksullista liikennettä, josta kerrotaan tarkemmin c-kirjaimen kohdalla.

Lähete (referral) on liikenne, joka saapuu seuraamalla linkkiä muualla verkossa, esimerkiksi toiselta verkkosivulta. Facebook-lähete tarkoittaa esim. linkkiä ryhmässä.

Look-a-like-yleisö, samankaltaisten yleisö
Look-a-like Audience, Similar to -Audience, 

Look-a-like-yleisö ontekoälyn tuottama yleisö digimainontaa varten, esim. Facebookissa ja Googlessa. Tekoäly tutkii yleisöä, jota olet kerännyt esimerkiksi verkkosivustokävijöistä tai verkko-ostoksen tehneistä, ja etsii yhteneväisyyksiä muiden käyttäjien kanssa. Näin mainoksia voidaan näyttää käyttäjille, jotka voisivat todennäköisesti ostokäyttäytymiseltään olla samankaltaisia, kuin nykyiset verkkovierailijasi tai verkkoasiakkaasi. 

Mainostili 

Ennen kuin mainonta tietyssä kanavassa aloitetaan, täytyy useimmiten luoda mainostili. Sen kautta voidaan hallinnoida kampanjoita, mainoksia sekä kohdeyleisöjä. Facebookissa mainostiliä hallinnoidaan yleensä Facebook Business Managerin avulla. Google-mainontaa varten tarvitaan Google Ads-mainostili.

Maksettu liikenne
Paid traffic 

Maksettu liikenne on sivustollesi maksetuista mainoksista tullut liikenne. Maksettua liikennettä ovat esim. Facebook-mainokset, Googlen hakusanamainonta, natiivimainonta (ks. alla) ja bannerimainonta. 

Natiivimainonta 

Natiivimainonta on yksi sisältömarkkinoinnin muoto, jota voi käyttää sisältöjen jakeluun eri medioissa. Esim. blogiteksti auton talvirenkaiden vertailusta Iltalehden Autot-osiossa voi olla natiivimainontaa. Natiivimainonta-artikkelin on tarkoitus sulautua hyvin muuhun sisältöön ja olla ennemmin hyödyllistä tietoa kuin tiettyä tuotetta tarjoava sisältö.

Näyttökerta
Impression 

Näyttökertojen luku kertoo, montako kertaa mainosta/hakutulosta on näytetty.   

Ohjelmallinen ostaminen
Programmatic Buying, RTB = Real time bidding 

Mainonnan ostamista mainonnanhallintatyökalun kautta.Ohjelmallinen ostaminen tarkoittaa, että mainonnanhallintatyökalun (esim. Adform) kautta valitaan mediat, määritellään mainonnalle maksimihinta ja voidaan helposti optimoida materiaaleja ja kohdennuksia. 

Ohjelmallisesta ostamisesta puhutaan usein display-mainonnan yhteydessä, vaikka myös esimerkiksi Google Ads -hakusanamainontakin on ohjelmallista ostamista. Display-mainontaa on ostettu paljon suoraan esimerkiksi sähköpostitse tai puhelimetse mediataloihinvsoittamalla ja sopimalla. Saman voi tehdä mainonnanhallintatyökalun kautta.

Orgaaninen liikenne
Organic traffic 

Luonnollinen, ei-maksullinen liikenteen tulotapa. Esimerkiksi orgaanisesta Google-liikenteestä puhuttaessa tarkoitetaan maksuttomia hakutuloksia, ei siis Google-mainontaa. Orgaanisesta Facebookista puhuessa tarkoitetaan päivityksiä, joiden näkyvyyttä ei ole rahalla kasvatettu.  

(Välitön) poistumisprosentti
Bounce Rate 

Poistumisprosentti kuvaa, montako prosenttia käyttäjistä poistuu jatkamatta verkkosivustollasi toiselle sivulle. 

Korkea poistumisprosentti ei ole aina huono asia. Se voi myös kertoa, että käyttäjä löysi etsimänsä tiedon sivulta, jolle hän saapui. Usein poistumisprosentti onkin korkea esimerkiksi blogeilla, joita jaetaan ahkerasti someen. Tällöin somesta tuleva liikenne ei ole yhtään sen huonompaa, vaikka käyttäjä poistuukin heti blogin luettuaan. 

Matalan poistumisprosentin suojiin ei kannata piiloutua, sillä usein hyvin matala (alle 40 %) poistumisprosentti kertoo siitä, että sivustolle tullaan lähinnä vain suoraan kirjoittamalla sivun url verkkoselaimen osoiteriville ja Googlesta yrityksen nimellä haettaessa. Tämä tarkoittaa, ettet saavuta uusia verkkovierailijoita esimerkiksi somesta tai Googlen hakutuloksista.

Poistumisprosentteja kannattaa katsoa sivu- ja lähdekohtaisesti. Muutamia asioita, jotka kannattaa tarkistaa, jos sivustolla on korkea poistumisprosentti: 

  • Ovatko sivut, joilta poistutaan, error-sivuja? Mistä error-sivuille tulee vielä liikennettä?
  • Onko sivustosi latausaika yli 3 sekuntia?
  • Onko sivustollasi teknisiä virheitä?
  • Onko sivulla käyttäjää hyödyttävää ja kiinnostavaa sisältöä?
  • Jos lähteenä on ”Orgaaninen Google”: ovatko sivun metakuvaus ja metatitle tarpeeksi kuvaavat? 
  • Jos lähteenä on ”Digimainonta”: Ohjaako mainonta tarpeeksi mielenkiintoiselle ja tarkalle sisältösivulle?
  • Jos lähteenä on bannerimainonta (/display): Tuottavatko käytetyt mainospaikat helposti vahinkoklikkauksia? 

Reaktio
Reaction 

Facebookissa tykkäys tai muu reagointi (kuten vau, surullinen, ihastu, vihastu, haha). 

Selatut sivut per sessio
Pages/session 

Tämä lukuy kertoo käyttäjien keskimääräisesti katsomien sivujen määrän. 

SEM = Hakukonemarkkinointi
Search Engine Marketing 

Hakukonemarkkinointi on hakukoneessa (esim. Google, Bing, Yahoo, Yandex) tehtävää markkinointia. Hakukonemarkkinointi sisältää sekä hakukoneoptimoinnin (SEO) että hakusanamainonnan (SEM), mutta SEM terminä on muotoutunut tarkoittamaan useimmiten maksullista puolta eli hakusanamainontaa. 

SEO = Hakukoneoptimointi 

Search Engine Optimization 

Hakukoneoptimointi tarkoittaa toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan sivuston näkyvyyttä hakukoneessa (esim. Google, Bing, Yahoo, Yandex). Hakukoneoptimoinnilla pyritään vaikuttamaan nimenomaan maksuttomiin eli orgaanisiin eli luonnollisiin tuloksiin. 

Sessio/Istunto
Session 

Istunto on yksi käyntikerta sivustolla. Esim. jos käyttäjä tulee sivustolle kerran uutiskirjeestä ja kahdesti Facebookista, istuntoja on 3. 

Sijoittelu
Placement 

Sijoittelu kertoo mainospaikat, joissa mainoksesi on näkynyt. Google Adsin Displayssä mainospaikka tarkoittaa sivustoa, Facebook-mainonnassa sivun osaa, esim. oikeaa saraketta, perussyötettä tai Storya, joka näkyy ylälaidassa käyttäjien videoiden joukossa.

Sivulla vietetty aika
Time on page 

Sivulla vietetty aika laskee keskimäärin yhdellä tietyllä sivulla vietettyä aikaa tai niiden keskiarvoa. (Vastaavasti koko sivustolla vietettyä aikaa laskee Istunnon kesto -mittari).

Sitoutuminen julkaisuun
Post engagement 

Facebookissa sitoutuminen julkaisuun -luku sisältää käyttäjien reagoinnit, jaot, kommentit ja kuvan tai videon katselut sekä linkin klikkaukset. 

(Uniikit) sivunkatselut
(Unique) page views 

Uniikit sivukatselut kertoo, montako kertaa kyseistä sivua on katseltu. Uniikki tarkoittaa, että vaikka yksi käyttäjä kävisi saman session aikana sivulla monesti (esim. päivittää sivun), vain 1 käynti lasketaan. 

Tapahtuma
Event 

Tapahtumat ovat mitattavaksi asetettuja toimintoja, joita käyttäjät tekevät sivustollasi. Tärkeimmät tapahtumat ovat konversioita (ks. konversio). Tapahtumilla voi mitata mm. esitteiden latausmääriä. Tapahtumat on luokiteltu erilaisiin kategorioihin, ja niissä voi olla mukana jokin tunnistetieto, esim. millä sivulla tapahtuma toteutui tai minkä oppaan käyttäjä latasi.

Tapahtuman luokka (Event Category) auttaa ryhmittelemään tapahtumia, esim. yhteydenotot.

Tapahtuman toiminto (Event Action) kertoo, mitä käyttäjä teki, esim. tarjouspyyntölomakkeen lähetys.

Tapahtuman tunniste (Event Label) antaa lisätietoa toiminnosta, esim. millä sivulla tapahtuma tehtiin, esim. yhteystiedot-sivulla.

Uudelleenmarkkinointi
Retargeting, remarketing 

Uudelleemarkkinointi on markkinointia sivustollasi jo käyneelle käyttäjälle. Uudelleenmarkkinointia voi tehdä mm. Facebook-mainonnan, Google-mainonnan, sähköpostin, LinkedInin tai natiivimainonnan avulla. Tarkoituksena on esimerkiksi muistuttaa käyttäjää hylätystä ostoskorista, antaa hänelle lisätietoa, tarjota uusia tuotteita tai muuten jatkaa asiakkuutta.

 

Puuttuuko listalta jokin termi, jonka tarkoitusta pohdit? Laita meille viestiä, niin lisäämme sen listalle. Päivitämme listaa myös asiakkaidemme kysymysten pohjalta, joten sisältö elää hieman ajan myötä. Jos haluat kysyä lisää digimarkkinoinnin mittaamisesta ja mahdollisuuksista, soita tai laita viestiä suoraan Katalle, 050 472 1287.