Jouni Halonen kasvokuva
Strategia ja johtaminen Vastuullisuus ja HSEQ

Jouni Halonen

Liikkeenjohdon konsultti

Liiketoiminnan strateginen kehittäjä vahvuutenaan johtamisjärjestelmät, strategiatyö ja kehityshankkeiden rahoitus sekä johtaminen.

Jouni Halonen

Jouni Halonen

Olen ammatti-identiteetiltäni ennen kaikkea liiketoiminnan kehittäjä. Lähestyn kehittämistä strategisen kokonaiskuvan kautta, mutta minulle on tärkeää ja luontaista pyrkiä kohti konkretiaa, ja tuoda strategia osaksi operatiivista toimintaa.

Koen vahvuudekseni sen, että pystyn hahmottamaan ja löytämään tarkoituksenmukaiset tavat kehittää yritysten toimintaa sekä strategisella että operatiivisella tasolla.

Talentree-urani aikana olen ollut auttamassa asiakasyrityksiämme sekä laatujohtamisjärjestelmien että strategioiden kehittämisessä ja toteuttamisessa usealla eri toimialalla. Samalla olen toiminut ulkoistettuna laatu- & HSE-päällikkönä teollisuudessa ja rakennusalalla useissa yrityksissä, mikä on tuonut tärkeää ruohonjuuritason kokemusta ja perspektiiviä operatiivisen toiminnan kehittämiseen.

Osaamisalueitani ovat erityisesti:

  • Strategiatyön systematiikka ja tiedolla johtaminen
  • ISO 9001 -standardin mukaiset laatujärjestelmät
  • ISO 14001 -standardin mukaiset ympäristöjärjestelmät
  • ISO 45001 -standardin mukaiset työterveys- ja työturvallisuusjärjestelmät
  • Kehityshankkeiden rahoitus ja johtaminen

Minulle tärkeitä arvoja ovat inhimillisyys ja kunnioitus. Haluan pitää näistä arvoista kiinni sekä työelämässä että vapaa-ajalla. Työn ulkopuolella minut saattaa löytää kouluikäisten lasteni harrastuksista, jalkapallokentältä tai Kallaveden saaristosta mökkilaiturimme nokasta.

Tutustu ajatteluun

Kirjoitukset & caset

Liiketoiminnan kehittäjä, joka löytää tarkoituksenmukaiset tavat kytkeä strategisen ja operatiivisen tason toimenpiteet.